Organizuojamas LNF Tarybos narių susirinkimas

Š. m. kovo 12 dieną įvyks asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ Tarybos narių susirinkimas. Susirinkimas vyks Lietuvos žmonių su negalia sąjungos patalpose (Adresas: Gėlių g. 7, Vilnius). Susirinkimo pradžia – 10 val.