Europos neįgaliųjų forumo logotipas

Dvidešimtus veiklos metus minintis Europos Neįgaliųjų Forumas brėžia ateities veiklos gaires: Žmonių su negalia teisių įtraukimas į visą ES politiką ir politinio dalyvavimo prieinamumas

2017 metai svarbūs Europos neįgaliųjų forumui (EDF) ne tik naujais iššūkiais ir darbais, bet ir įsimintina data, nes šiais metais švenčiamas 20-ies metų veiklos jubiliejus, žymintis du dešimtmečius kovos už žmonių su negalia teises, jų įtraukimą ir dalyvavimą.

EDF šiuos metus pradėjo kartu su Europos Parlamento negalios Intergrupe svarstydami naujojo periodo prioritetus – Disability Intergroup of the European Parliament. Europos ateitis, JT Neįgaliųjų teisių kovnencijos įgyvendinimas, JT Neįgaliųjų teisių Komiteto rekomendacijos ES (UN’s human rights recommendations to the European Union (EU), ekonominės krizės įtaka ir pasekmės žmonėms su negalia, 2019 m. EP rinkimai – tokios buvo pagrindinės diskusijų tarp negalios bendruomenės ir EP narių temos.

EDF vykdomojo komiteto nariai ir EP Negalios Intergrupės nariai svarstė tolesnius bendrus įsipareigojimus dėl Konvencijos visiško įgyvendinimo ir negalios įtraukimo į visa ES politiką, siekiant pozityvių pokyčių asmenų su negalia gyvenime. Buvo sutarta, kad ES turi priimti naują visaapimančią negalios teisių darbotvarkę 2020-2030, besiremiančią Konvencijos nuostatomis, ir šį klausimą kels ir atstovaus artimiausiu ateinančiu metu. EP narė Helga Stevens, kuri yra Europos Parlamento pranešėja dėl Komiteto rekomendacijų ES, pabrėžė, kad tokia nauja darbotvarkė buvo vienas iš pagrindinių parlementinės ataskaitos siūlymų. EP nariai susitarė prisijungti prie EDF kreipimosi į Europos Komisiją ir Europos Tarybą, kad šios nedelsiant ratifikuotų Konvencijos Papildomąjį protokolą Optional Protocol of the CRPD.

EDF iš anksto pristatė savo 20-ies metų jubiliejaus minėjimo kampaniją. Kampanijos šūkis – “Nieko apie neįgaliuosius be be neįgaliųjų”. Tai reiškia, kad jokie sprendimai, susiję su žmonių su negalia gyvenimu ir teisėmis, negali būti priimami be jų įtraukimo ir dalyvavimo. Dalyvavimas sprendimų priėmime taip pat reiškia galėjimą dalyvauti rinkimuose. EP nariai Adam Kósa (Vengrija), Helga Stevens (Belgija), Marek Plura (Lenkija) ir Michela Giuffrida (Italija) susitarė dėl konkrečių iniciatyvų Europos Parlamente, įskaitant rezoliucijas ir renginius, siekiant skatinti politinio dalyvavimo prieinamumą.

Galiausiai, visi EP nariai susitarė paremti 4-ojo Europos žmonių su negalia Parlamento organizavimą, kurį EDF bendradarbiaudamas su Europso Parlamentu planuoja organizuoti 2017 metų pabaigoje. Tai unikalus forumas, kurio metu negalios judėjimas susitinka su ES išrinktais atstovais aptarti negalios bendruomenei aktualių klausimų Europso Sąjungoje.