Europos neįgaliųjų forumas (EDF) pristato alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą apie žmonių su negalia teises Europos Sąjungoje

Kovo 18 d. EDF viešai paskelbė Jungtinių Tautų (JT) Neįgaliųjų teisių komitetui (Komitetas) pateikęs alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą apie JT Neįgaliųjų teisių konvencijos (Konvencija) įgyvendinimą Europoje.

Pirmą kartą istorijoje Komitetas savo 13-osios sesijos metu, 2015 m. balandžio 2 d., vertins Europos Sąjungai (ES) pateiktą ataskaitą apie tai, kas buvo padaryta ES mastu, įgyvendinant Konvencijos principus nuo 2010 m. – Konvencijos ratifikavimo ES datos. Alternatyvioji (šešėlinė) ataskaita (Ataskaita) buvo rengiama, siekiant Komitetui suteikti papildomos informacijos apie Konvencijos įgyvendinimą.


EDF Ataskaita pateikia savo vertinimą bei poziciją apie tai, kaip yra užtikrinamos politinės, civilinės, ekonominės, socialinės ir kultūrinės teisės 80-čiai milijonų europiečių, turinčių įvairią negalią. Ši Ataskaita – tai EDF narių – pilietinės visuomenės organizacijų ir kitų suinteresuotų asmenų – bendro darbo rezultatas, kuris, pasitelkiant ekspertinę jų patirtį, atskleidžia realų Europos žmonių su negalia situacijos vertinimą.

EDF Ataskaitos tikslas – informuoti JT Komitetą apie tai, kaip Europos Sąjunga ir jos institucijos, agentūros ar struktūriniai padaliniai įgyvendina Konvencijos nuostatas. Ataskaita grindžiama ES oficialiosios ataskaitos, kuri JT Komitetui buvo pateikta 2014 m. birželio 5 d. analize bei įvertinimu. Ataskaitoje nurodomos Konvencijos įgyvendinimo spragos, pateikiama papildoma informacija, gauta iš EDF narių ir kitų suinteresuotų asmenų.

Toliau EDF Ataskaita bus nagrinėjama pagal numatytą planą:

  • 2015 m. balandis: Komitetas priima Klausimų sąrašą. Tai papildomų klausimų ir paaiškinimų, į kuriuos ES turės atsakyti, prašymas.
  • 2015 m. rugpjūtis: Konstruktyvus Dialogas su ES; Komitetas priims galutinius pastebėjimus ir rekomendacijas, kaip ES turi pagerinti 80-ies milijonų žmonių su negalia gyvenimą Europoje.
  • 2015 m. balandis ir rugpjūtis: EDF dalyvaus Ženevoje vyksiančiuose susitikimuose, diskusijose – gins Ataskaitą, JT Komitetui išreikš esminius nuogąstavimus ir pastabas dėl Konvencijos įgyvendinimo ES.

EDF Ataskaitą (anglų kl.) galite skaityti/atsisiųsti čia.

———————————————————————–

Ar žinojoje, kad…

ES ratifikavo JT Neįgaliųjų teisių konvenciją 2010 m. gruodį. Tai pirmoji žmogaus teisių sutartis, prie kurios prisijungė regioninė organizacija – Europos Sąjunga.

Naudingos nuorodos, susijusios su JT Neįgaliųjų teisių konvencija (anglų kl.):

Informacija parengta pagal EDF pranešimą spaudai.