Europos neįgaliųjų forumas JT Komitetui pristatys neįgaliųjų bendruomenės prioritetus

Balandžio 2 dieną Ženevoje neįgaliųjų bendruomenės atstovai Jungtinių Tautų (JT) Komitetui pateiks savo poziciją dėl Europos Sąjungos veiksmų, įgyvendinant JT Neįgaliųjų teisių konvenciją (toliau – Konvencija).

2010 metais Europos Sąjungos (ES) ratifikuota Konvencija buvo pirmoji tarptautinė žmogaus teisių sutartis, kurią pasirašė regioninė organizacija. Ratifikuodama šį dokumentą ES įsipareigojo imtis svarbių žingsnių ir veiksmų, kad žmonėms su negalia būtų užtikrintos vienodos teisės ir jų pilna įtrauktis į visas gyvenimo sritis.


Praėjusiais metais, ES JT Komitetui pateikė pirmąją oficialią ataskaitą ir pristatė, kokių veiksmų ji ėmėsi, siekdama vienodų teisių ir galimybių 80-iai milijonų Europos piliečių su negalia. Ši ataskaita ir bus svarstoma 2015 m. balandžio 2 dieną, kurią JT Komitetas rinksis Ženevoje.

Siekdamas pateikti piliečių su negalia nepriklausomą vertinimą bei užpildyti ES ataskaitoje esančias spragas, Europos Neįgaliųjų Forumas yra parengęs Alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą apie Konvencijos įgyvendinimą ES mastu. Ataskaita parengta pasitelkiant neįgaliųjų, pilietinės visuomenės organizacijų ir ekspertų žinias bei patirtį.

Balandžio 2 d. Europos Neįgaliųjų Forumas dalyvaus ES ataskaitos svarstyme Ženevoje ir stebės tarp ES ir JT Komiteto vyksiantį dialogą. Tą pačią dieną Forumo atstovai susitiks ir su JT Komitetu – pristatys Alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą ir pagrindines pastabas bei abejones dėl Konvencijos įgyvendinimo ES mastu.

Artimiausiomis dienomis Europos Neįgaliųjų Forumas nuolat teiks informaciją apie tai, kas vyksta Ženevoje savo tinklapyje, socialinių tinklų Facebook ir Twitter paskyrose.

Lietuvos neįgaliųjų forumas šiuo metu taip pat rengia Alternatyviąją (šešėlinę) ataskaitą dėl tikrosios Lietuvos žmonių su negalia situacijos šalyje, kurią JT Komitetui pateiks dar šių metų pabaigoje.

—————————————————————

Daugiau skaitykite:

JT Neįgaliųjų teisių konvencija. Ką tai reiškia?

Kodėl tai svarbu?

Kaip ES užtikrina Konvencijos vykdymo stebėjimo mechanizmą?

Koks JT Komiteto vaidmuo?

Kaip ES atsiskaito JT Komitetui?

Ką veikia Europos Neįgaliųjų Forumas?

Europos Neįgaliųjų Forumo Ataskaitą (anglų kl.) galite skaityti/atsisiųsti čia.