Rateliuose sėdinti moteris priešais laiptus į rinkimų apylinkę

Europos žmonių su negalia peticija dėl rinkimų prieinamumo

Europos neįgaliųjų forumo organizacijos, tarp kurių ir Lietuvos negalios organizacijų forumas, renka parašus peticijai dėl Europos Parlamento rinkimų prieinamumo.

Žmonių su negalia teisė dalyvauti rinkimuose yra viena iš esminių šios grupės integracijos sąlygų, todėl kiekviena valstybė turi užtikrinti tiek prieinamą rinkimų aplinką, tiek ir procesus (debatus, informaciją ir kt.)

Visi palaikantys peticiją kviečiami ją pasirašyti ir paskleisti kuo plačiau.

Peticiją pasirašyti galime čia:

https://you.wemove.eu/campaigns/european-elections-for-all

Peticijos tekstas lietuviškai:

Europos rinkimai visiems

Milijonams Europiečių su negalia yra apribota teisė balsuoti ir dalyvauti rinkimuose. Mes norime, kad tai jiems būtų užtikrinta iki 2019 m. gegužės mėn. Todėl kreipiamės ir prašome Europos Sąjungos valstybių Vyriausybes ir rinkimų komisijas užtikrinti kad 80 milijonų Europiečių galėtų pasinaudoti savo teise balsuoti!

Kodėl tai svarbu?

Gegužės mėn. Europoje rinkėjai galės rinkti nająjį Europos Parlamentą.

Ar visi? Ne. Žmonės su negalia yra vis dar palikti nuošalėje.

Thibault nebus suteikta teisė balsuoti, nes jis laikomas neveiksniu ir negalinčiu suprasti politikos.

Mindaugas negalės patekti į rinkimų apylinkę, nes ji nėra fiziškai pritaikyta žmonėms judantiems neįgaliojo vežimėliu.

Olga negalės pasinaudoti teise balsuoti, kadangi pateikiama informacija ir rinkimų procedūros yra pernelyg sudėtingos.

Loredana negali perskaityti kandidatų sąrašo biuletenyje, todėl ji negalės sužinoti ar balsavo už savo pasirinktą kandidatą.

Milijonai europiečių negalės balsuoti kitų metų gegužės mėn., kadangi rinkimai nėra prieinami ir pritaikyti.

Tai yra blogai, taip neturi būti. Kiekvienas turi teisę išsakyti savo balsą. Tam yra paprasti sprendimai, kuriais galima pasinaudoti.

Skubiai įgyvendinami sprendimai:

Pagrindinės žmonių su negalia problemos (Rinkimų Manifestas): http://www.edf-feph.org/edf-manifesto-european-elections-2019

Gairės dėl Prieinamų rinkimų kampanijų: http://www.edf-feph.org/how-make-your-political-campaign-accessible