EDF suvažiavimo akimirka

Interneto svetainių pritaikymas turi vykti įtraukiant žmonių su negalia organizacijas

„Jei šalys nori sėkmingai įgyvendinti ES interneto svetainių pritaikymo direktyvą, jos privalo konsultuotis su neįgaliųjų atstovais. Nieko apie neįgaliuosius – be neįgaliųjų“ – šeštadienį vykstančiame Europos neįgaliųjų forumo suvažiavime sako forumo prezidentas Yannis Vardakastanis.

Ragina politikus įsipareigoti daugiau nei numatoma direktyvoje

Į Vilnių susirinkę žmonių su negalia organizacijų atstovai iš visos Europos diskutavo, kaip paskatinti ES šalis nares Interneto pritaikymo direktyvą įgyvendinti apimant kuo platesnį institucijų ratą. Direktyva palieka laisvę kiekvienai valstybei spręsti dėl tam tikrų institucijų prievolės pritaikyti savo interneto svetaines ir mobiliąsias programėles. Pavyzdžiui – mokyklos, darželiai, lopšeliai arba privatus sektorius, teikiantis visuomenines paslaugas, pagal direktyvą neprivalo pritaikyti informacijos ir paslaugų skaitmeninėje erdvėje, tačiau neįgaliųjų organizacijos skatina šalis savo nacionalinėje teisėje tokią prievolę numatyti. Taip pat būtina numatyti adekvačias sankcijas bei stebėsenos ir kontrolės mechanizmą.

Pritaikyti interneto tinklapiai ir mobilios programos – patogios ne tik žmonėms su negalia

Neįgaliųjų teisių aktyvistai pabrėžia, kad pritaikytų interneto svetainių reikia ne tik žmonėms su negalia, bet ir vyresnio amžiaus žmonėms bei vartotojams, kurių gimtoji kalba nėra valstybinė. Tinkamai pritaikyta svetainė turi aiškų išdėstymą, suprantamai pateiktus tekstus, aprašytą arba sutitruotą vaizdo ir garso medžiagą, universalų valdymą (tiek pele, tiek klaviatūra), todėl tokia svetainė yra patogi visiems.

Primename, kad 2016 metais ES patvirtinta Direktyva dėl viešojo sektoriaus įstaigų interneto svetainių ir mobiliųjų programų pritaikymo į nacionalinę valstybių narių teisę turi būti perkelta iki šių metų spalio. Per ateinančius dvejus metus šalys privalo pritaikyti visas viešojo sektoriaus interneto svetaines, o iki 2021 liepos – ir mobiliąsias programėles.

Lietuvai šie įpareigojimai bus nemenkas iššūkis, nes šiuo metu didžioji dauguma valstybinių įstaigų interneto tinklapių yra visiškai nepritaikyti arba nepakankamai pritaikyti. Dėl to labai ribojamos žmonių su negalia galimybės gauti jiems priklausančias paslaugas ir informaciją.

Renginio organizatoriai, rėmėjai ir globėjai:

Konferenciją Vilniuje organizuoja Lietuvos neįgaliųjų forumas – Europos Neįgaliųjų forumo narys.

Konferencija iš dalies finansuojama projekto „Pokytis versle, viešajame sektoriuje, visuomenėje – nauji standartai diskriminacijos mažinimui“.

Renginį globoja LR ministras pirmininkas Saulius Skvernelis.

Renginį remia Vilniaus miesto savivadybė, Lietuvos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Neįgaliųjų reikalų departamentas.

 

 

                                      

DM-projekto-logotipas