Išsiųstas prašymas transporto atašė paremti neįgaliųjų teises posėdyje dėl autobusų ir tolimųjų reisų autobusų keleivių teisių

Naujienos 2009-10-07

            Lietuvos neįgaliųjų forumas išsiuntė kreipimąsį Lietuvos transporto atašė p. Vaivai Obelevičienei imtis iniciatyvos svarstant reglamentą dėl autobusų ir tolimųjų reisų autobusų keleivių teisių.

             Rytoj, spalio 8 d., šio Reglamento projektas bus svarstomas Tarybos darbo grupėje dėl sausumos transporto. Šis reglamentas turėtų užtikrinti, kad neįgalieji galėtų keliauti sausumos transportu (miesto, priemiestinio, tarpmiestinio ir tolimojo susisiekimo autobusais) visoje Europoje be jokios diskriminacijos.

           Lietuvos neįgaliųjų forumas p-iai Vaivai Obelevičienei išreiškė susirūpinimą, kad dauguma valstybių narių nori apriboti šio reglamento taikymo sritį, t.y. taikyti jį tik tarptautiniam transportui, ir paprašė jos pagalbos peržiūrėti šią poziciją ir įtakoti  Europos Parlamento ir Europos Komisijos nuomonę.

          Šis reglamentas, kuris apima miesto, priemiestinio, tarpmiestinio transporto pritaikymą yra labai svarbus žmonėms su negalia ir apsunkintu judėjimu, todėl kreipimesi buvo pabrėžta, jog reglamento veikimo srities susiaurinimas neužtikrins šių žmonių teisių. Be to, dabartiniame Reglamento projekte nėra numatytos specialios nuostatos reikalaujančios stabdymo ir paskirties informaciją skelbti garsu, kas yra ypač aktualu akliesiems ir silnaregiams.

          Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija