JT pranešėjas: reikia pripažinti diskriminaciją Lietuvoje

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas rasizmo, rasinio diskriminavimo, ksenofobijos ir su tuo susijusiomis netolerancijos formų klausimais Doudou Diene. Lankydamasis Lietuvoje, jis pažymėjo, kad mūsų šalyje sukurti geri teisės aktai ir juos įgyvendinantys mechanizmai. Tačiau D. Diene pabrėžė, kad reikėtų plačiau pripažinti, jog šalyje pasitaiko diskriminacijos atvejų ir geriau rengtis galimoms įtampoms visuomenėje. Numatoma, kad specialiojo pranešėjo ataskaita apie padėtį Lietuvoje kovojant su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija ir kitomis netolerancijos formomis bus pateikta JT Žmogaus teisių tarybai 2008 metų kovo mėnesį.

Praėjusią savaitę Lietuvoje lankėsi Jungtinių Tautų (JT) specialusis pranešėjas rasizmo, rasinio diskriminavimo, ksenofobijos ir su tuo susijusiomis netolerancijos formų klausimais Doudou Diene. Lankydamasis Lietuvoje, jis pažymėjo, kad mūsų šalyje sukurti geri teisės aktai ir juos įgyvendinantys mechanizmai. Tačiau D. Diene pabrėžė, kad reikėtų plačiau pripažinti, jog šalyje pasitaiko diskriminacijos atvejų ir geriau rengtis galimoms įtampoms visuomenėje. Numatoma, kad specialiojo pranešėjo ataskaita apie padėtį Lietuvoje kovojant su rasizmu, rasine diskriminacija, ksenofobija ir kitomis netolerancijos formomis bus pateikta JT Žmogaus teisių tarybai 2008 metų kovo mėnesį.

Su į Lietuvą atvykusiu JT specialiuoju pranešėju buvo susitikęs LR užsienio reikalų ministras Petras Vaitiekūnas. Lietuvos diplomatijos vadovas sakė, kad Lietuva ruošiasi globalizacijos atnešamiems iššūkiams ir pažymėjo tolerancijos ugdymo svarbą.

(Parengta pagal internetinių portalų www.delfi.lt ir www.elta.lt informaciją)