JT žmogaus teisių ekspertai: autistų diskriminavimas – veikiau taisyklė, nei išimtis

Primindami apie pasaulinę autizmo supratimo dieną (balandžio 2 d.) du Jungtinių Tautų žmogaus teisių ekspertai – Specialusis Pranešėjas teisių į sveikatą klausimais D. Pūras ir Specialioji Pranešėja žmonių su negalia teisių klausimais C. D. Aguilar – ragina baigti žmonių, turinčių autizmo sutrikimą, diskriminavimą. Skaičiuojama, kad šiuo metu pasaulyje yra apie 70 mln. autistų, – tai   sudaro apie 1 proc. populiacijos.

„Kaip dalis mūsų įvairios visuomės, šie žmonės taip pat turi būti priimami ir gerbiami. Visgi dabar, autistų diskriminavimas yra veikiau taisyklė, nei išimtis. Daugelyje šalių autistams nėra prieinamos paslaugos, kurios sveikiems visuomenės nariams yra savaime suprantamos, o jų teisės į sveikatos apsaugą, švietimo, įdarbinimo ir gyvenimo bendruomenėje galimybes vis dar pažeidžiamos“, – teigia žmogaus teisių ekspertai.


Pasak D. Pūro ir C. D. Aguilar, autizmo sutrikimas kaip reiškinys privalo būti suprastas platesne prasme. Be to, itin entuziastingos pastangos surasti autizmo priežastis ir „gydymo“ būdus, vadovaujantis moderniomis, bet ne visuomet etiškomis priemonėmis, privalo būti vertinamos itin atsargiai. Būtina suprasti, kad autizmas iš tiesų yra didelis iššūkis šiuolaikinei sveikatos apsaugos sistemai, kuri privalo užtrikrinti, kad tiek sveikatos mokslas, tiek praktika žmogui nekeltų kančios. Todėl reikalinga daugiau investuoti į tinkamų paslaugų kūrimą, taip pat ieškoti būdų, kaip panaikinti esamus barjerus, griauti klaidingas nuostatas šio sutrikimo požiūriu.

Kaip teigia Specialieji Pranešėjai, žmones, turinčius autizmo sutrikimą, turime pripažinti geriausiais šio sutrikimo ir savų poreikių ekspertais, o finansavimą skirti šių žmonių savitarpio pagalbos grupėms. Mūsų visuomenė turi gerbti, priimti ir vertinti šią žmonių grupę, o tai įtvirtinti galima gerbiant ir pripažįstant pagrindines žmogaus teises ir laisves.

Parengta pagal Tarptautinio Negalės Aljanso (International Disability Alliance) informaciją.