Lietuvoje – beveik 16 tūkstančių neįgalių vaikų

Pagal Vaikų teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2006 metų ataskaitą, Lietuvoje yra 15667 neįgalūs vaikai, o tai sudaro 2,7 proc. visų Lietuvos vaikų.

Lengvą neįgalumo lygį turi 6411 vaikas (41 proc.), vidutinį neįgalumo lygį – 5579 vaikai (36 proc.), sunkų neįgalumo lygį – 2725 vaikai (17 proc.), vaikai invalidai – 943 (6 proc.).

Pagal lytį 57 proc. neįgalių vaikų yra berniukai, 43 proc. – mergaitės.

Neįgalūs vaikai pagal amžių: 0-6 metų neįgalūs vaikai sudaro 20 proc., 7-10 metų vaikai – 22 proc., 11-14 metų – 30 proc., 15-18 metų – 28 proc. visų neįgalių vaikų.

Bendrojo lavinimo mokyklose mokosi 5795 neįgalūs vaikai, maždaug 1076 vaikams skirti 265,25 pedagogų padėjėjų etatai, realus poreikis – 380. 317 neįgalių vaikų nesimoko. Tarp nesimokymo priežasčių dažniausiai savivaldybės nurodo sunkų negalios lygį, cerebrinį paralyžių, kompleksinius sutrikimus.

(Parengta pagal VTAKI 2006 metų ataskaitą)