Lietuvoje trūksta pagalbos užtikrinti žmonių su negalia veiksnumą

Lietuvos neįgaliųjų forumas yra vienas iš partnerių tarptautiniame projekte IDEA12, kuriuo siekiama surinkti, išbandyti ir susisteminti geriausias žmonių su negalia įgalinimo priimti sprendimus praktikas.

Vienas iš projekto renginių vyko Vilniuje, kuriame su socialiniais darbuotojais ir teisininkais kalbėjomės apie iššūkius ir praktikas Lietuvoje.

Lietuvoje labai trūksta kvalifikuotos pagalbos priimant sprendimus. Pvz. kitose šalyse žmogui padeda įvairių specialistų komanda, kuri suprantamu būdu aptaria konkrečią situaciją, galimus jos sprendimo būdus, drauge su žmogumi sudaro veiksmų planą, padeda jį įgyvendinti.

Taip pat būtina plėtoti informacijos pritaikymą žmonėms su intelekto negalia. Tai įgalina juos ne tik priimti kasdienius sprendimus, bet ir mokytis, dirbti.

Jungtinėje karalystėje aktyviai vykdomi mokymai, kurie vedami drauge su negalią turinčiais lektoriais. Rengiami patyriminiai mokymai, kurie padeda suprasti, kaip dažnai esame galios pozicijoje žmonių su negalia atžvilgiu ir kokią žalą tai daro santykiui, pasitikėjimui bei bendradarbiavimo rezultatui.

Pasidalinsime geriausiomis praktikomis, kai tik jos bus išverstos į lietuvių kalbą.

Renginys Vilniuje buvo iš dalies finansuojamas iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos administruojamo projekto, skirto stiprinti nevyriausybines organizacijas vienijančias asociacijas.