D.Migaliova su europarlamentarais V.Landsbergiu ir R.Morkunaite

Lietuvos neįgaliųjų delegacijos susitikimo su Lietuvos europarlamentarais Strasbūre atgarsiai: Lietuvos neįgaliųjų forumas susitiks su politinėmis partijomis dar šią savaitę

Penktadienį (2009 m. rugsėjo 18 d) Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai grįžo iš susitikimo su Lietuvos europarlamentarais Strasbūre.

„Esame patenkinti susitikimo su europarlamentarais ir kelionės rezultatais, – maksimaliai išnaudojome situaciją ir laiką“, kalbėjo Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova. Diskusijose su europarlamentarais buvo pristatyti Lietuvos neįgaliųjų siekiai dėl greito JT Neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo Europoje ir Lietuvoje. Tam reikalingas bendras visų europarlamentarų sutarimas ir šios JT Konvencijos palaikymas tiek europinėse, tiek ir Lietuvos institucijose. Lietuvos europarlamentarams buvo pristatyta Lietuvos neįgaliųjų situacija Lietuvos institucijose, apie politinės valios stoką deinstitucionalizuoti esamą sistemą. „Toks politinės valios nebuvimas valstybei kainuoja žymiai brangiau, – tai parodo nevyriausybinių organizacijų atlikti tyrimai. Žinoma, nėra sukurtos alternatyvios bendruomeninių paslaugų sistemos, kurios leistų žmonėms su negalia gyventi kaip įmanoma savarankiškiau, todėl esama politika neįgaliuosius tik išstumia iš visuomenės, o ne integruoja į ją, tą parodo vis didėjančios laukiančiųjų į pensionatus eilės“. Europarlamentarų patarimu, reaguojant į prognostinį 2010 m. neįgaliųjų socialinės integracijos programos biudžetą bei galimą ir taip jau skurdų bendruomeninių paslaugų finansavimą, Lietuvos neįgaliųjų forumas neįgaliųjų organizacijų vardu išsiuntė raštą Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų ministrams.

           Susitikime dalyvavę Lietuvos europarlamentarai pažadėjo paraginti savo partijas ir Seimo frakcijas susitikti su neįgaliųjų atstovais dar šią savaitę ir aptarti tolimesnį neįgaliųjų ir politinių partijų bendradarbiavimą.

           Lietuvos neįgaliųjų forumo atstovai Strasbūre lankėsi tris dienas. Per tą laiką buvo organizuoti susitikimai ne tik su europarlamentarais bet ir su Europos Parlamento Pirmininku J.Buzek, Disability Intergroup Prezidentu R. Howitt, Europos neįgaliųjų forumo atstovais, su European Network on Independent Living (Europos Nepriklausomo gyvenimo Tinklo) atstovais.

            Europos Parlamento Pirmininkui buvo įteikti Strasbourg Freedom Drive 2009 reikalavimai. Šioje rugsėjo 14-18 dienomis vykusioje akcijoje Stasbūre dalyvavo 440 žmonių iš 21 Europos šalies.  Tai jau ketvirtą kartą rengiama European Network on Independent Living – Europos nepriklausomo gyvenimo tinklo (ENIL)  viešinimo kampanija Strasbourg Freedom Drive 2009, kurioje dalyvavo neįgaliųjų organizacijų atstovai, patys žmonės su negalia bei jų asmeniniai asistentai.  Visus dalyvius vienijo bendras tikslas –  savarankiškas gyvenimas: deinstitualizacija, teisė į asmeninio asistento paslaugas bei Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių Konvencijos ratifikavimas.

            Susitikime su Lietuvos europarlamentarais dalyvavo:

  1. Asta Venckutė, EP nario padėjėja

  2. Rimantas Kairelis, V.Blinkevičiūtės biuro vadovas

  3. Vilija Blinkevičiūtė, Europos Parlamento narė

  4. Dana Migaliova, Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijos „Viltis” vadovė

  5. Dovilė Juodkaitė, Vš.Į. „Globali iniciatyva psichiatrijoje” direktorė

  6. Leonidas Donskis, Europos Parlamento narys

  7. Remigijus Žemaitaitis, EP nario padėjėjas

  8. Aldirdas Veckus, EP nario padėjėjas

  9. Zigmantas Balčytis, Europos Parlamento narys

10. Zigmantas Jančauskis, Lietuvos neįgaliųjų draugijos pirmininkas

11. Audronė Jozėnaitė, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos tarptautinio darbo specialistė

12. Rasa Kavaliauskaitė, Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė, Lietuvos žmonių su negalia sąjungos prezidentė

13. Vilmantas Balčikonis, Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos Socialinių ir kultūros reikalų komisijos narys

14. Ugnė Šakūnienė, Lietuvos nefrologinių ligonių asociacijos „Gyvastis” prezidentė

15. Viktor Uspaskich, Europos Parlamento narys

16. Raminta Keršytė, EP nario padėjėja

17. Jonas Urbonavičius, EP padėjėjas

18. Radvilė Morkūnaitė, Europos Parlamento narė

19. Vytautas Landsbergis, Europos Parlamento narys

20. Henrika Varnienė, Lietuvos neįgaliųjų forumo administracijos direktorė

 

Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija