Lietuvos neįgaliųjų forumas stiprina bendradarbiavimą

Lietuvos neįgaliųjų forumas – 15 skirtingų negalių organizacijų – šiandien susitiko peržiūrėti savo viziją, funkcijas ir veiklas, kad efektyviau ir vieningiau dirbtume žmonių su negalia bendruomenei.

Pirmiausiai turime užtikrinti glaudesnį ir efektyvesnį bendradarbiavimą su savo organizacijų padaliniais visoje Lietuvoje.

Sieksime didesnio skirtingų negalių matomumo, visuomenės švietimo apie jų poreikius ir galimybes.

Ir, žinoma, toliau dirbsime, kad jokie negalios politikos klausimai nebūtų sprendžiami be mūsų visų žinios ir dalyvavimo.

 

LNF narių susirinkimas