Lietuvos neįgaliųjų forumas įgyvendino skėtinių organizacijų stiprinimo projektą

Naujienos 2017-12-28

Nevyriausybinių organizacijų kaip pilietinės visuomenės atstovų o drauge ir viešųjų paslaugų teikėjų potencialas yra labai didelis, tačiau Lietuvoje jis nėra išnaudojamas – tą ima suprasti ir valdžios institucijos.  Todėl šių metų vasarą Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paskelbė konkursą „Nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinis stiprinimas“. Konkurse sėkmingai dalyvavo ir Lietuvos neįgaliųjų forumas. Projekto įgyvendinimas truko 4 mėnesius – nuo rugsėjo iki gruodžio pabaigos.

Tyrimai rodo, kad nevyriausybinės organizacijos tam tikras paslaugas teikia kokybiškiau, efektyviau ir tikslingiau nei valstybinės institucijos, todėl siekiamybė – sudaryti sąlygas, kad kuo daugiau paslaugų teiktų būtent nevyriausybinis sektorius. Reaguodami į tai projekto rėmuose atlikome neįgaliuosius atstovaujančių organizacijų apklausą apie jų galimybes ir kliūtis teikiant paslaugas, taip pat suorganizavome darbinį forumą Lietuvos neįgaliųjų forumo nariams, kuriame aptarėme minėtos apklausos rezultatus ir drauge analizavome būtiniausius žingsnius siekiant teikti paslaugas bendruomenėse.

Lietuvos neįgaliųjų forumo nariai taip pat dalyvavo mokymuose apie Darnaus vystymosi tikslus ir jų sąsajas su negalia. Šia tema buvo surengta aukšto lygio tarptautinė konferencija LR Užsienio reikalų ministerijoje. Projekto metu parengtas advokacijos planas, kuriame išsikeltos esminės Lietuvos neįgaliųjų forumo veiklos kryptys artimiausiam laikotarpiui. Tai žmonių su negalia politinis dalyvavimas, bendradarbiavimas su vyriausybe dėl švietimo, įdarbinimo ir sveikatos paslaugų žmonėms su negalia, taip pat darnaus vystymosi tikslų įgyvendinimas įtraukiant žmones su negalia. Taip pat drauge su ekspertais parengta asociacijos žinomumo stiprinimo strategija.

Siekdami stiprinti savo narius ir užmegzti kontaktus su užsienio partneriais organizavome septynių asmenų – LNF ir narių atstovų kelionę į 4-tąjį Europos negalios parlamentą, kuriame daugiausiai dėmesio buvo skiriama žmonių su negalia politinio dalyvavimo užtikrinimui. Lietuvos neįgaliųjų forumas 2018 metais jungsis prie bendros europinės kampanijos už fizinį ir informacinį ateinančių rinkimų (2019 metais ES parlamento ir Lieuvos prezidento rinkimai) pritaikymą.

Minėtas projektas įgalino LNF aktyviai ir efektyviai dalyvauti formuojant bei planuojant atitinkamų ministerijų veiklas bei politiką. Buvo vykdomi susitikimai, teikiami teisės aktų tobulinimo pasiūlymai, dalyvaujama skirtingose darbo grupėse. LNF viešos pozicijos tiksliniais klausimais didina žinomumą apie neįgaliųjų klausimus, šviečia visuomenę. Negalia yra natūrali visuomenės įvairovės dalis, o su negalia susiję klausimai turi būti integruoti į visas sritis ir politikas. Žmonės su negalia turi bendras, tokias pačias pagrindines žmogaus teises, kurios įtvirtintos JT Neįgaliųjų teisių konvencijoje, ir kurias įgyvendinti Lietuva įsipareigojo ratifikuodama šį tarptautinį žmogaus teisių dokumentą. LNF kaip didžiausia negalios organizacijų asociacija siekia tinkamo šių įsipareigojimų ir konkrečių teisių įgyvendinimo Lietuvos žmonėms su negalia ir tuo tikslu aktyviai bendradarbiauja su valdžios institucijomis.

Visos straipsnyje minėtos veiklos organizuotos iš nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų institucinio stiprinimo projekto lėšų (2017/NOBP1-126), kurį finansuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministerija.