LNF imasi iniciatyvos skatinti savivaldybes steigti nuolatines darbo grupes neįgaliųjų klausimams spręsti

      Vakar (2009 m. birželio 10 d.) Lietuvos neįgaliųjų forumo narių – organizacijų vadovai bei LNF Taryba pritarė nuostatai, jog įgyvendinant Neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymą, LNF turi skatinti savivaldybes bendradarbiauti su neįgaliųjų asociacijomis, kurios inicijuotų nuolatinių komisijų arba darbo grupių savivaldybėse sudarymą neįgaliųjų klausimams spręsti. Nuspręsta vykti į savivaldybes: Utenos, Trakų, Raseinių, Alytaus, Vilniaus. Dvi išvykos į savivaldybes numatytos jau birželio mėnesį. Susirinkimų metu bus aptariamos neįgaliųjų organizacijų forumų (neįgaliųjų organizacijų tarybų) savivaldybėse steigimo galimybės bei socialinių / socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo modelio įgyvendinimo problemos.

          

     Lietuvos neįgaliųjų forumo informacija