LNF ragina europarlamentarus prisijungti prie JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  šiandien parengė ir Lietuvą atstovaujantiems Europos Parlamento nariams išsiuntė kvietimą prisijungti prie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo.  Kvietimu asociacija nori paskatinti europarlamentarus nebūti pasyviais stebėtojais ir imtis veiksmų,  kad  JT neįgaliųjų teisių konvencija būtų ratifikuota bei efektyviai įgyvendinta tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“  šiandien parengė ir Lietuvą atstovaujantiems Europos Parlamento nariams išsiuntė kvietimą prisijungti prie Jungtinių Tautų neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo.  Kvietimu asociacija nori paskatinti europarlamentarus nebūti pasyviais stebėtojais ir imtis veiksmų,  kad  JT neįgaliųjų teisių konvencija būtų ratifikuota bei efektyviai įgyvendinta tiek nacionaliniu, tiek tarptautiniu lygmeniu.

Europos Parlamento procedūros numato rašytinių deklaracijų rengimą ir vykdymą. Pagal numatytą tvarką iki penkių Europos Parlamento narių gali inicijuoti rašytinę deklaraciją, susijusią su Europos Sąjungos rėmuose esančiomis veiklomis. Kiekvienas narys gali po ja pasirašyti per tris mėnesius nuo jos paskelbimo.

Europos Parlamento Neįgaliųjų grupės nariai Liz Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer ir Evangelia Tzampazi parengė rašytinę deklaraciją dėl JT Neįgaliųjų teisių konvencijos. Pasirašyti po šia deklaracija galima nuo 2007 metų lapkričio 12 dienos.  Iki lapkričio 29  dienos po ja jau buvo pasirašę 74 europarlamentarai. Pasirašyti po šia deklaracija galima iki vasario 26 dienos. Iki šios datos turi būti surinkti mažiausiai 393 europarlamentarų  parašai. Šie parašai bus patvirtinti ir išsiųsti Europos Komisijai, valstybėms narėms, Europos ir Jungtinių Tautų tarybai, kad būtų imtasi atitinkamų veiksmų dėl JT neįgaliųjų teisių konvencijos ratifikavimo bei įgyvendinimo.

Lietuvos neįgaliųjų forumas padrąsino europarlamentarus prisijungti prie jau pasirašiusių Europos Parlamento narių ir taip prisidėti prie šio neįgaliesiems itin svarbaus tarptautinio dokumento įgyvendinimo bei  visiems lygių teisių gynimo.