Lygių galimybių kontrolierė pasiūlė tikslinti Laisvės alėjos rekonstrukcijos projektą ir taip užtikrinti aplinkos prieinamumą neįgaliesiems

Lygių galimybių kontrolierė Agneta Lobačevskytė ištyrė Lietuvos paraplegikų asociacijos skundą dėl to, kad Kauno miesto Laisvės alėjos rekonstrukcijos projekte nebuvo užtikrinamas aplinkos prieinamumas neįgaliesiems. Nustatyta, kad Kauno m. savivaldybės administracija nevykdo Lygių galimybių įstatymo reikalavimų.


Skundą pateikusios Asociacijos teigimu, rekonstrukcijos projekte buvo numatoma palikti neįgaliųjų poreikiams nepritaikytus įėjimus į dalį Laisvės al. esančių pastatų, o kai kur jau įrengtus pandusus neįgaliesiems vykdant rekonstrukcijos darbus planuota nugriauti, kadangi jie, pasak rekonstrukcijos projekto autoriaus, „gadina bendrą gatvės estetinį vaizdą“. Rekonstrukcijos projekte numatyta pašalinti dalį įrengtų pandusų prie įėjimų į pastatus, tačiau nepateikta sprendimų, kaip po to neįgaliesiems į juos patekti.

Skunde nesutinkama su rekonstrukcijos projekto autoriaus pasiūlymu prie Laisvės al. pastatų įėjimų įrengti skambutį, kuriuo paskambinus būtų iškviečiamas darbuotojas, kuris išneštų negalią turinčiam žmogui į lauką reikalingus dokumentus ar kavą (tokį skambutį dabar jau yra įsirengęs vienas biuras Laisvės alėjoje).

Tarnybai pateiktoje ekspertų išvadoje konstatuojama, jog vienoje iš rekonstruojamos Laisvės al. atkarpų 10-yje objektų įėjimai neatitinka žmonių su negalia reikalavimų, o dar 6 objektų sprendiniai nėra detalizuoti. Todėl įvykdžius rekonstrukcijos projekto darbus, nėra užtikrinama galimybė savarankiškai patekti į dalį Laisvės al. pastatų ne tik judėjimo negalią turintiems asmenims, tačiau ir asmenims su vaikų vežimėliais bei sunkiai judantiems pagyvenusiems žmonėms.

Tyrimo metu nustatyta, jog Kauno m. savivaldybės administracijos užsakymu projektavimo įmonės parengtame rekonstrukcijos projekte nėra numatyti visi sprendiniai, užtikrinantys asmenų su negalia galimybes savarankiškai patekti į visus Laisvės al. esančius viešuosius pastatus. Todėl Kauno m. savivaldybės administracija, tvirtindama Laisvės al. rekonstrukcijos projektą, neužtikrino lygių teisių ir galimybių neįgaliesiems.

Lygių galimybių įstatyme numatyta, jog valstybės ir savivaldybių institucijos ir įstaigos pagal kompetenciją privalo užtikrinti, kad visuose teisės aktuose būtų įtvirtintos lygios teisės ir galimybės nepaisant lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, lytinės orientacijos, negalios, etninės priklausomybės, religijos.

Atlikusi tyrimą, lygių galimybių kontrolierė A.Lobačevskytė nusprendė kreiptis į Kauno miesto savivaldybės administraciją bei projektą parengusią įmonę ir siūlyti tikslinti Laisvės alėjos rekonstrukcijos projekto techninę dokumentaciją, užtikrinant čia esančių objektų prieinamumą neįgaliesiems.

2014 m. Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyboje buvo atlikti 25 tyrimai dėl negalios diskriminacijos. Tai sudarė apie 10 proc. visų pernai atliktų tyrimų. 2015 m. dėl negalios diskriminacijos atlikti 22 tyrimai.

Informacija parengta pagal lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos pranešimą spaudai.