metu apžvalga

Minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną – 2016 metų apžvalga

Praeinantys metais buvo išskirtiniai Lietuvos žmonių su negalia bendruomenei

Minint Tarptautinę žmonių su negalia dieną tradiciškai atsigręžiame į praėjusius metus ir juos įvertiname. Nekyla abejonių, kad 2016 -tieji buvo ypatingi ne tik Lietuvos, bet ir Europos bei viso pasaulio žmonių su negalia bendruomenei.

Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto Išvados ir rekomendacijos dėl Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo buvo ilgai lauktas ir labai reikšmingas įvykis Lietuvai. Tai išskirtinė galimybė mūsų šaliai iš esmės keisti žmonių su negalia kasdienybę sekant geriausiais pavyzdžiais ir siekiant aukščiausių standartų.

Nors JT atstovai Lietuvos politiką žmonių su negalia atžvilgiu įvertino itin kritiškai, tačiau vilties teikė jų suformuluotos rekomendacijos, kurios galėtų būti puikios gairės priimant ateities sprendimus. Deja, žmonių su negalia organizacijos kol kas negali pasidžiaugti, kad atsakingos institucijos šia išskirtine proga naudojasi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pristatė priemonių planą, kuris ne tik nebuvo suderintas su žmonių su negalia organizacijomis, bet ir prieštarauja JT Konvencijai, kuriai įgyvendinti ir yra skirtas. Tad vienas svarbiausių uždavinių ateinančiais metais bus siekti, kad JT rekomandacijos būtų vertinamos atsakingai ir jų įgyvendinimas aptariamas su neįgaliųjų organizacijomis.

Šių metų Europos Sąjungos priimti sprendimai taip pat labai reikšmingi žmonių su negalia judėjimui.

Praėjusių metų pabaigoje ES taip pat gavo JT Neįgaliųjų teisių komiteto išvadas dėl Konvencijos įgyvendinimo ir jau šiais metais šalių bendrija parodė pavyzdį, kaip su jomis turėtų būti elgiamasi. Europos Parlamente buvo organizuoti keli susitikimai, vyko nuolatinės disusijos ir pasitarimai su Europos Neįgaliųjų Forumu ir kitomis nevyriausybinėmis organizacijomis, po kurių Parlamentas priėmė specialią Rezoliuciją, kurią pasirašė daugiau nei 570 EP narių, tuo išreikšdami savo pritarimą ir palaikymą neįgaliųjų bendruomenei. Europos Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas (EESRK) taip pat parengė savo nuomonę dėl Komiteto pateiktų ES rekomendacijų įgyvendinimo, pateikdamas labai konkrečius praktinius siūlymas ES institucijoms dėl neįgaliųjų teisių įtraukimo ir užtikrinimo ES politikos ir teisėkūros procesuose.

Kitas labai svarbus ES žingsnis – neseniai priimta Direktyva dėl viešojo sektoriaus interneto svetainių ir mobiliųjų programų prieinamumo senyvo amžiaus žonėms ir neįgaliesiems. Tai didžiulis žingsnis įtraukios skaitmeninės visuomenės link, kuomet 80 milijonų europiečių su negalia ir kitų vartotojų turės prieigą prie internetinių paslaugų ir informacijos lygiai su kitais.