Naujoji Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkė: žmonių su negalia interesus pavyko įtraukti į tekstą, dabar reikia įtraukti ir į politikos formavimą

Praėjusią savaitę Jungtinės Tautos patvirtino tarptautines raidos gaires arba vadinamąją “Darnaus vystymosi darbotvarkę 2030”. Pagaliau tokio lygio dokumentas atsižvelgia ir į žmonių su negalia padėtį bei numato tikslus ir uždavinius nuosekliai ją gerinti.

Europos neįgaliųjų forumas drauge su kitomis tarptautinėmis žmonių su negalia organizacijomis keletą metų dirbo, kad šios grupės poreikiai būtų deramai atspindėti dokumente.

Europos neįgsliųjų forumo prezidentas Janis Vardakastanis primena, kad Europoje yra apie 80 milijonų žmonių su neglia, todėl jų poreikiai turi atsispindėti globalioje politinėje darbotvarkėje: „Šiandien mes džiaugiamės, kad pagaliau vaikai, moterys ir vyrai su negalia yra visiškai įtraukti į darnaus vystymosi darbotvarkę, visgi tai tik pradžia. Dabar reikia siekti žmogaus teisėmis paremto, skaidraus ir demokratiško įstatymų priėmimo ir jų vykdymo bei stebėsenos proceso. Socialiniai partneriai ir pilietinės visuomenės organizacijos, taip pat ir žmonių su negalia organizacijos, turi būti įtrauktos į šį procesą. Jungtinių Tautų darnaus vystymosi darbotvarkė neturi pamiršti nei vieno, ne tik tekste, bet ir formuojant biudžetus, rengiant programas ir vertinant pasiekimus.”

Žmonių su negalia interesai įtraukti į žmogaus teisių, pažeidžiamų grupių, švietimo, įdarbinimo, skurdo mažinimo ir miestų pritaikymo darbotvarkes. Dokumente pabrėžiama, kad iki 2030 –tųjų bus siekiama ne tik didesnio žmonių su negalia skaičiaus švietimo įstaigose, bet ir daugiau paruoštų su jais dirbti specialistų. Taip pat atsižvelgiama į mokyklų, universitetų ir kitų viešų įstaigų pasiekiamumą, universlaus dizaino plėtrą. Nepamirštama ir virtuali erdvė, kuri taip pat turi būti pritaikyta žmonių su negalia poreikiams. Skatinamas žmonių su negalia įdarbinimas nacionalinės ir vietos valdžios įstaigose, taip pat viešųjų paslaugų sektoriuje. Apie 80 proc. žmonių su negalia visame pasaulyje gyvena žemiau skurdo ribos, todėl darbotvarkėje šiai grupei skiriama daug dėmesio numatant skurdo mažinimo priemones.

Lietuva, tapusi Europos Sąjungos nare, kartu su kitomis naujosiomis narėmis įsitraukė į tarptautinę donorų bendruomenę. Lietuvos neįgaliųjų forumas ketina kreiptis į užsienio reikalų ministeriją dėl žmonių su negalia interesų įtraukimo formuluojant ir įgyvendinant vystomojo bendradarbiavimo politką, atsižvelgiant į naujai keliamus darnaus vystymosi tikslus.

Daugiau apie žmonių su negalia įtraukimą į darnaus vystymosi darbotvarkę galite skaityti čia