Naujosios Lygių galimybių įstatymo pataisos neįgaliųjų netenkina

        Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ vakar parengė raštą dėl  Lygių galimybių įstatymo pakeitimo projekto Nr. XP-2384 (6*) ES ir su juo kreipėsi į LR Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę.

       Lietuvos neįgaliųjų forumas atkreipia dėmesį, kad Lygių galimybių įstatymo projekto 1, 2, 4–9, 11 ir 13 straipsniuose vartojamas terminas „amžiaus, lytinės orientacijos, socialinės padėties, negalios, rasės ar etninės priklausomybės, religijos, įsitikinimų ar tikėjimo pagrindu“ pakeistas konstituciniu terminu „lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų pagrindu“.
       Rašte pažymima, kad tokia pataisa susiaurina nediskrimanavimo principo taikymą Lietuvoje, nemini negalios kaip vieno iš  svarbių ES antidiskriminacinės politikos pagrindų.  Taip pat naujoji Lygių galimybių įstatymo pataisa sudarys sąlygas nevaržomai plisti antidiskriminaciniams veiksmams ir nuostatoms negalios atžvilgiu, o neįgalieji taps labiau teisiškai pažeidžiami. 
       Asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ ragina LR Prezidentą, Seimą ir Vyriausybę atkreipti dėmesį į galimus neigiamus šios pataisos padarinius ir priimti tokias Lygių galimybių įstatymo pataisas, kurios apimtų visas diskriminacijos rūšis ir įtvirtintų visiems lygias teises.