Akimirka iš susitikimo su ministru pirmininku S. Skverneliu

Lietuvos neįgaliųjų forumas susitiko su ministru pirmininku S. Skverneliu

Rugsėjo 6 d. įvyko jau antras žmonių su negalia organizacijas vienijančio Lietuvos neįgaliųjų forumo susitikimas su ministru pirmininku Saulium Skverneliu. Susitikime taip pat dalyvavo švietimo ir mokslo ministrė Jurgita Petrauskienė bei Socialinės apsaugos ir darbo ministras Linas Kukuraitis. Šiais susitikimais siekiama informuoti valdančiuosius apie esmines neįgaliųjų bendruomenės problemas ir stebėti, kaip jos sprendžiamos.

Nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa

Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Sigitas Armonas ir Žmonių su intelekto negalia globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova iškėlė klausimą dėl nevyriausybinių organizacijų finansavimo teikiant paslaugas bendruomenėje ir atstovaujant žmonių su negalia interesams.

Šiuo metu Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojama nacionalinė neįgaliųjų socialinės integracijos programa baigiasi 2019 metais. Kas planuojama po to – neaišku. Be to, programos finansavimas niekada nebuvo pakankamas, skiriant lėšas neatsižvelgiama į kylantį minimalų atlyginimą ir kainas.

Neįgaliųjų atstovai pastebi, kad programos administravimo kaštai iškilo ir neaišku ar yra adekvatūs  lyginant su priemonėmis ir jų finansavimu. Tuo metu NVO, nepaisant finansavimo lygmens ir dydžio, yra keliami pernelyg aukšti reikalavimai bei biurokratiniai apsunkinimai.

Diskusijos metu iškelta idėja, kad savivaldybės paslaugas neįgaliesiems turėtų pirkti pirmiausiai iš NVO, ir tik jei šios konkrečių paslaugų neteikia, jas turi teikti biudžetinės įstaigos. Vyriausybės atstovai susitikime įsiparegojo peržiūrėti kaip teisiškai įtvirtinti prievolę savivaldybėms paslaugas pirkti iš NVO.

Užimtumo bei neįgalumo ir darbingumo nustatymo reformos

Lietuvos neįgaliųjų forumo prezidentė Dovilė Juodakitėsusitikime pasidžiaugė vykstančiu dialogu ir bendru darbu su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija dėl užimtumo sistemos neįgaliesiems kūrimo. Šiuo metu Ministerija rengia teisės aktus drauge su neįgaliųjų organizacijų atstovais. Reforma siekiama, kad parama įdarbinant žmones su negalia pasiektų juos pačius, per tikslines paslaugas. Taip pat, kad žmonės su negalia, ypač turintys didesnes darbingumo galimybes, būtų orientuojami į atvirą darbo rinką, o ne į socialines įmones.

Bendradarbiaujama ir įgyvendinat negalios vertinimo sisteminę reformą. Dabartinė darbingumo nustatymo sistema yra ydinga: neatliepia individualių su negalia susijusių poreikių, neužtikrina lygaus bei visaverčio žmonių su negalia įtraukimo ir dalyvavimo, dėl aplinkos ir kitų egzistuojančių kliūčių.Iki šiol fragmentuotai daromi žingsniai tobulinant esamą sistemą ar tarnybą yra neefektyvūs.

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija drauge su Vyriausybe teiks paraišką Europos Komisijai dėl lėšų šioms reformos įgyvendinti pagal paramos struktūrinėms reformoms programą (2017 – 2020)

Trūksta bendruomeninių paslaugų pačios sunkiausios negalios žmonėms

Žmonių su intelekto negalia globos bendrijos „Viltis“ vadovė Dana Migaliova atkreipė dėmesį, kad visiškai užmiršti žmonės su sunkiausiomis negaliomis bei jų šeimos nariai. D. Migaliovos teigimu, dabar vykstanti deinstitucionalizacijos reforma nukreipta į institucijose gyvenančius žmones, todėl savo jėgomis neįgaliuosius prižiūrinčios šeimos yra visiškai pamirštos. Reikia spartesnių žingsnių kuriant paslaugas bendruomenėje, pilotinių paslaugų.

Įtraukaus švietimo reforma

Švietimo ir kultūros ministrė Jurgita Petrauskienė kviečia nevyriausybines organizacijas prisijungti kuriant teisinę bazę įtraukiam švietimui užtikrinti. Ministrės įsitikinimu, reikia ne tik teisinės bazės pokyčių, bet ir požiūrio kaitos, ugdymo programų pedagogų kvalifikacijai.

Švietimo ministrė pristatė, kad artimiausiu metu bus kviečiamos NVO į susitikimą dėl projektinių pasiūlymų teisinei bazei dėl įtraukaus švietimo įtvirtinimo.

Neįgaliųjų organizacijos taip pat priminė, kad turi sparčiau vykti Neįgaliųjų teisių konvencijos bei Jungtinių Tautų Komiteto rekomendacijų įgyvendinimas. Už tai atsakingos visos ministerijos ir savivaldybės.

Artimiausiu metu planuojamas susitikimas su savivaldybių asociacija dėl situacijos savivaldos lygių dėl žmonių su negalia poreikių, paslaugų, aplinkos pritaikymo ir savivaldybių įsipareigojimų.