Neįgaliems jaunuoliams aukštojo mokslo diplomas sunkiai pasiekiamas

     Aukštąsias mokyklas lanko beveik 15 kartų mažiau specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių negu bendrojo lavinimo įstaigas. Tai atskleidė Švietimo ir mokslo ministerijos tyrimas.

      Tyrimo duomenimis, praėjusiais mokslo metais 10,3 proc. bendrojo lavinimo mokyklas lankančių moksleivių turėjo specialiųjų poreikių. Profesinėse mokyklose tokių vaikų buvo 2,4 proc. O aukštosios mokyklos pagal specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių skaičių stipriai atsilieka. Kolegijose ir universitetuose studentai su specialiaisiais poreikiais sudaro tik 0,7 proc.

      Atlikus tyrimą, išryškėjo tendencija – kuo aukštesnė mokymosi pakopa, tuo mažiau joje neįgaliųjų ir kitokių specialiųjų poreikių turinčių jaunuolių. Kartais išsakoma nuomonė, kad toks atotrūkis yra normalus, nes tik nedaugelis neįgaliųjų geba siekti aukštojo išsilavinimo. 
Paaiškėjo, kad 77 proc. norėtų studijuoti. Jie gebėtų tai daryti, bet nestoja į universitetus, nes jiems nesudarytos sąlygos“, − tvirtino Lietuvos studentų sąjungos socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė.

      Pasak Studentų sąjungos atstovės, Lietuvos aukštosiose mokyklose dar yra išlikę neigiamo požiūrio į neįgaliuosius, bandančius kabintis į mokslą. Neįgaliesiems kartais ne tik tarp eilučių, bet ir atviru tekstu pasakoma, kad galbūt universitete ar kolegijoje jiems ne vieta.   

     Parengta pagal internetinio tinklalapio www.lrt.lt informaciją.