LNF logotipas su šūkiu

Nuo šiol mes – Lietuvos negalios organizacijų forumas

Didžiausia negalios organizacijas vienijanti asociacija „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ keičia pavadinimą ir tampa „Lietuvos negalios organizacijų forumu“.

Jau 17-tus metus veikianti asociacija jungia 15 įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų, kurios drauge vykdo žmonių su negalia teisių stebėseną ir dalyvauja negalios politikos formavimo procese.

Šiuo metu LNF yra įsitraukusi į darbo grupes įvairiose valstybės institucijose, kur teikiami siūlymai dėl žmonių su negalia švietimo, įdarbinimo, fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymo, kompensuojamų medicininių bei ortopedinių priemonių, taip pat neįgalumo ir  darbingumo nustatymo.

2016 metais LNF pristatė Alternatyviąją Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos įgyvendinimo Lietuvoje ataskaitą, kurioje įvertino žmonių su negalia padėtį įvairiose srityse. Ši ataskaita buvo pristatyta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komitetui ir iki šiol yra pagrindinis informacijos šaltinis apie įvairias negalias turinčių žmonių galimybes gauti reikiamas paslaugas, pritaikytą informaciją, naudotis prieinama fizine aplinka, gauti kokybišką išsilavinimą bei dalyvauti darbo rinkoje.

Asociacija aktyviai dalyvauja ir tarptautinėje negalios organizacijų veikloje – LNF yra Europos negalios forumo narė.

Lietuvos negalios organizacijų forumo nariai:

VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga
Lietuvos neįgaliųjų draugija
Lietuvos kurčiųjų draugija
Lietuvos nefrologinių ligonių asociacija „Gyvastis“
Lietuvos sutrikusio intelekto žmonių globos bendrija „Viltis“
Lietuvos sutrikusios psichikos žmonių globos bendrija
Bendrija „Pagava“
Lietuvos žmonių su negalia aplinkos pritaikymo asociacija
Lietuvos žmonių su negalia sąjunga
Lietuvos žmonių su stuburo pažeidimais asociacija
Lietuvos parolimpinis komitetas
Lietuvos Spina Bifida ir Hidrocefalija asociacija
Lietuvos paraplegikų asociacija
VšĮ SOPA