Parama negalios organizacijoms – būtina sąlyga siekiant geresnės žmonių su negalia padėties

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jau antrą kartą turėjo progą įgyvendinti žmonėms su negalia ypač svarbias veiklas, kurias finansavo Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos koordinuojama nevyriausybines organizacijas vienijančių asociacijų stiprinimo programa.

Norėdami keisti socialinės sistemos ydas, pirmiausiai turime identifikuoti konkrečias problemas, jų mastą, todėl būtina atlikti stebėsenos tyrimus. Per tris mėnesius trukusį projektą LNF nariai parengė net 4 studijas, kuriose pristatoma skirtingų sričių analizė:

  • rinkimų apylinkių prieinamumą Vilniaus miesto savivaldybėje analize;
  • psichikos sveikatos paslaugų prieinamumas Vilniaus miesto savivaldybėje analizė;
  • Panevėžio rajono savivaldybėje teikiamų socialinių paslaugų, skirtų darbingo amžiaus intelekto negalią turintiems žmonėms, analize;
  • Kauno rajono savivaldybėje teikiamų pavežėjimo paslaugų dializuojamiems asmenims analize.

Visų šių tyrimų rezultatai buvo pristatyti atitinkamų miestų savivaldybių atstovams. Turėdami šių tyrimų rezultatus, galime tikslingai bendradarbiauti su savivaldybėmis, siekdami spręsti identifikuotas problemas.

Įgyvendindami projektą surengėme du psichikos negalią turintiems žmonėms skirtus seminarus, taip pat prisidėjome prie Nacionalinio žmogaus teisių forumo organizavimo, kuriame ypač daug dėmesio skirta negalios pagrindui.

Ypač svarbu, kad tokia Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos parama leidžia įgyvendinti esmines žmonių su negalia teisių atstovavimo veiklas. Šio projekto metu LNF dalyvavo 4 valstybinių institucijų darbo grupėse ir pateikė du siūlymus konkretiems teisės aktams keisti.

Projekto metu stiprinome ir savo organizacijos veiklos skaidrumą – parengėme savo veiklos etikos kodeksą ir atnaujinome asociacijos įstatus.

Nuolat skatiname skirtingų negalios organizacijų jungimąsi į asociaciją, todėl parengėme socialinių tinklų ir Youtube komunikacinę kampaniją „Kartu mes – žmonių su negalia balsas“. Kampaniją sudaro 14 vaizdo klipų, kuriuose pristatome asociacijos narių veiklą bei bendro veikimo naudą. Projekto metu sulaukėme trijų organizacijų prašymų jungtis prie LNF veiklos. Taip pat parengėme informacinį leidinį apie LNF veiklas, pasiekimus ir pozicijas skirtingais negalios klausimais.

Taip pat organizavome dviejų dienų mokymus LNF nariams, kuriuose žmogaus teisių advokacijos žinias bei įgūdžius.

Visos projekto veiklos bei LNF pozicijos dėl tam tikrų aktualių negalios politikos klausimų nuosekliai viešintos LNF kontroliuojamuose komunikacijos kanaluose bei nacionalinėje ir regioninėje žiniasklaidoje.