Paverskime neįgaliųjų diskriminaciją istorija: parašų už neįgaliuosius kampanija Europoje!!!

Naujienos 2007-01-26

Lietuvos neįgaliųjų  forumas ragina visas Lietuvos institucijas, organizacijas bei individualius  asmenis aktyviai dalyvauti kampanijoje ir paremti savo parašu Europos žmonių su  negalia teisę būti lygiais ir nediskriminuojamais.

2007 m. sausio 23  d. Europos neįgaliųjų forumas oficialiai pradėjo parašų kampaniją „1 milijonas  už negalią „, skirtą surinkti 1 milijoną parašų už Europos įstatymines  priemones, kovojančias prieš bet kokią žmonių su negalia diskriminacijos formą,  ginančias daugiau nei 50 milijonų žmonių su negalia teises ir gerinančias jų  gyvenimo kokybę. Kampanijos atidarymo metu buvo oficialiai pristatytas  specialiai kampanijai skirtas tinklapis  http://www.1million4disability.eu/sign.asp?langue=EN,  kuriame galima rasti visą informaciją apie kampanijos eigą.

Lietuvos neįgaliųjų  forumas ragina visas Lietuvos institucijas, organizacijas bei individualius  asmenis aktyviai dalyvauti kampanijoje ir paremti savo parašu Europos žmonių su  negalia teisę būti lygiais ir nediskriminuojamais.

Pasirašyti galima dviem būdais:

1) Paspaudus nuorodą  http://www.1million4disability.eu/sign.asp?langue=EN ir įvedus savo  pavardę (Surname), vardą (First name), šalį (Country) bei el.pašto adresą (E-mail address). Taip pat galima nurodyti ir savo darbovietę (Name of organisation / company).

2) Atsispausdinus parašų rinkimo formą (pdf; 0,2MB), ją užpildžius ir išsiuntus paštu. Formą galima rasti  http://www.1million4disability.eu/page.asp?pk_id_page=6&langue=EN.

Parašų rinkimas vyks iki 2007 m. rugsėjo  30 d. Lietuvos neįgaliųjų  forumo tikslas – surinkti virš 7 tūkstančių parašų.

Jei turite  klausimų, kreipkitės į mus arba į Europos neįgaliųjų forumo atstovus: Valérie Asselberghs, EDF informacijos ir  narystės skyriaus darbuotoją (Information and Membership Officer)  valerie.asselberghs@edf-feph.org , tel: +32 2 2824609 arba Helena González-Sancho, Komunikacijos ir spaudos  skyriaus darbuotoją (Communication and Press Officer)  helena.gonzalez-sancho@edf-feph.org, tel: +32 2 2824604.