Infografiką, sujungiantį JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas su Darnaus vytsimosi tikslais

Pristatome Infografiką, sujungiantį JT Neįgaliųjų teisių konvencijos nuostatas su Darnaus vystimosi tikslais

Asociacija Lietuvos neįgaliųjų forumas jungiasi prie Europos negalios ir vystymosi savaitės išleisdama lietuviškai išverstą Infografiką, kuris padeda Darnaus vystymosi tikslų tekstą interpretuoti per JT Neįgaliųjų teisių konvenciją ir taip siekti tikslų įgyvendinimo įtraukiant žmones su negalia.

Infografiką rasite čia.

Minėdami Tarptautinę žmonių su negalia dieną, mes norime padėti Lietuvos politikams ir valstybei įgyvendinti prisiimtus įsipareigojimus tarptautinei bendruomenei ir realiai užtikrinti Lietuvos piliečiams su negalia žmogaus teises ir visapusišką įtraukimą į visas nacionalines programas.

Pirmąją Gruodžio savaitę, Tarptautinis negalios ir vystymosi konsorciumas kartu su partneriais organizuoja Europos Negalios ir Vystymosi savaitę. Šios savaitės metu bus organizuojamos įvairios veiklos ir renginiai, skirti informuoti Europos politikus, ES valstybes nares ir įvairius suintersuotus asmenis apie negalią ir vystomąjį bendradarbiavimą.

Savaitė prasideda Gruodžio 3 d., kuri yra paskelbta Tarptautine žmonių su negalia diena, ir baigiasi  Gruodžio 10 d., Tarptautinę žmogaus teisių dieną.

Šios savaitės metu bus taip pat pažymima dešimties metų JT Neįgaliųjų teisių konvencijos galiojimo sukaktis. 2006 m. priimta JT Neįgaliųjų teisių konvencija šiuo metu yra ratifikuota 168 pasaulio valstybių, įskaitant Europos Sąungos kaip regioninės organizacijos. Konvencijoje įtvirtintos žmonių su negalia teisės ir jų įgyvendinimas turi realią įtaką 1 milijardui pasaulyje gyvenančių žmonių su negalia.

2015 m. rugsėjo 25 dieną vykusiame Jungtinių Tautų Viršūnių susitikime pasaulio valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino naująją Darnaus vystymosi darbotvarkę ir naujuosius Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 m. Per artimiausius 15 metų, Darbotvarkė iki 2030 m. bei darnaus vystymosi tikslai darys įtaką pasaulinių ir nacionalinių politinių sprendimų krypčiai.

Esminis naujosios darbotvarkės principas yra „nepalikti nei vieno nuošalyje“. Tai reiškia, kad tikslai bus laikomi pasiektais tik tada, jeigu jie bus pasiekti visose šalyse ir visoms visuomenės grupėms. Darbotvarkėje numatyti 17 darnaus vystymosi tikslų ir 169 uždaviniai. Asmenys su negalia darbotvarkėje atskirai paminėti 11 kartų. Kad Darbotvarkę pavyktų įgyvendinti, visos JT narės, 193 valstybės, turi įtraukti asmenis su negalia į nacionalinius įgyvendinimo ir stebėjimo planus.