Šalies aukštosiose mokyklose vis daugiau studentų su negalia

2007 metų tyrimo „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose” rezultatai parodė, jog per metus – nuo 2006 m. rugsėjo – žmonių su negalia skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose išaugo 23 proc.

2007 metų tyrimo „Studentai su negalia Lietuvos aukštosiose mokyklose” rezultatai parodė, jog per metus – nuo 2006 m. rugsėjo – žmonių su negalia skaičius Lietuvos aukštosiose mokyklose išaugo 23 proc.

Šiuo metu studentai su negalia sudaro apie 0,3 proc. visų studijuojančiųjų. Tyrime dalyvavo 51 šalies aukštoji mokykla. Išsamią ataskaitą tyrimui iš jų pateikė 36 aukštosios mokyklos. Tyrimas buvo atliktas Lietuvos studentų sąjungos iniciatyva.

Tyrimo duomenimis, studentų su negalia reikalus koordinuoti šalies aukštosiose mokyklose dažniausiai įpareigojami dekanatai, studijų skyriai, prorektoriai akademiniams reikalams, darbuotojų sveikatos ir saugos skyriai, Studentų atstovybės. Keturiose aukštosiose mokyklose yra įsteigta po Neįgaliųjų koordinatoriaus pareigybę.

Lietuvos aukštosiose mokyklose neįgalieji jau gali gauti ir specialių paslaugų. Kai kuriose aukštosios mokyklose studijuojantys neįgalieji gali naudotis pritaikyta kompiuterine įranga, elektronine lupa, skeneriais ir brailio rašto spausdintuvais, gyventi judėjimo negalią turintiems žmonėms pritaikytuose studentų bendrabučiuose. Diegiama galimybė derinti paskaitų grafiką su individualiais poreikiais, lankyti paskaitas pritaikytose patalpose, atskirose aukštosiose mokyklose teikiama gestų kalbos vertėjo pagalba.

Tyrimo organizatoriai pastebi, kad į fizinės aplinkos pritaikymą žmonėms su negalia vis dar žvelgiama kiek atsainiai. „Yra mokyklų, kuriose įrengti liftai ar nuvažiavimai patalpose, tačiau fasadiniai įėjimai į patį pastatą lieka pamiršti. Svarbu atminti ir tai, kad pritaikymai egzistuoja ne tik žmonėms, turintiems judėjimo sutrikimų, tačiau ir turintiems regos ar klausos sutrikimų“,- pastebi Lietuvos studentų sąjungos socialinės integracijos koordinatorė Rūta Ruolytė.

Teigiama tendencija – į artimiausius daugelio apklaustų aukštųjų mokyklų planus buvo įtrauktas aplinkos pritaikymas kaip vienas būtinų studijų prieinamumo gerinimo veiksmų.

Parengta pagal www.unriis.lt ir www.lss.lt tinklalapiuose pateiktą informaciją.