Spaudos konferencijoje „Tapatybės iliuzijai“ pristatyti – ministrės A. Pabedinskienės sveikinimas už iniciatyvą sklaidyti mitus dėl žmogaus su negalia savarankiško gyvenimo

Vasario 18 d. Kauno miesto muziejuje asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ (LNF) rengtoje spaudos konferencijoje pristatyta foto paroda „Tapatybės iliuzija“.

Spaudos konferencijos dalyviai – Jolanta Šliužienė (Neįgaliųjų reikalų departamento prie LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos l.e.p. Direktorė), Jonas Ruškus (Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto narys, Vytauto Didžiojo universiteto profesorius), Dovilė Juodkaitė (asociacijos „Lietuvos neįgaliųjų forumas“ prezidentė) ir Darius Chmieliauskas (fotografas, parodų ciklos „Tapatybės iliuzija“ autorius) –pristatytė esminius probleminius klausimus, susijusius su beveik 40 metų iš esmės nekeičiama Lietuvos žmonių su negalia socialinės globos sistema, iki šiol įtvirtinančia ydingą asmenų izoliaciją.


J. Šliužienė perdavė LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės A. Pabedinskienės sveikinimo žodžius, kuriais dėkojo Lietuvos neįgaliųjų forumui už organizuojamą iniciatyvą ir pastangas keičiant visuomenės narių požiūrį į žmogų su negalia Lietuvoje.
Tarp konferencijoje aptartų temų įtrauktos ir socialinės globos sistemos, institucinės globos paplitimo problematika, perėjimo prie neįgaliųjų savarankiško gyvenimo bendruomenėje trukdžiai, mitai ir faktai dėl savarankiško gyvenimo galimybių, Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijos reikalavimai dėl žmonių su negalia gyvenimo bendruomenėje, tarptautinės deinstitucionalizacijos tendencijos ir Lietuvos situacija, priežastys ir grėsmės.

Apie asmeninę patirtį ir žvilgsnį į nuasmenintą žmogaus su negalia kasdienybę socialinėje globoje pasakojo „Tapatybės iliuzijos“ autorius – Darius Chmieliauskas.

Parodų ciklas „Tapatybės iliuzija“ organizuojamas įgyvendinant projektą „Ne(galia) vs GAL(ia) neįgaliųjų teisių užtikrinimui“, remiamą Europos Ekonominės Erdvės finansinio mechanizmo NVO Programos Lietuvoje.