Strasbourg Freedom Drive 2009 laiškas europarlamentarams

Naujienos 2009-08-17

 Europa piliečiams logoLietuvos neįgaliųjų forumas, ruošdamasis Strasbourg Freedom Drive 2009 kampanijai išplatino laišką Europos Parlamento nariams iš Lietuvos. Laiške europarlamentarai raginami atkreipti dėmesį į asmeninių asistentų paslaugos būtinumą žmonėms su negalia siekiant jų nepriklausomo ir garbingo gyvenimo, bei aptarti neįgaliųjų klausimus su neįgaliųjų atstovais Rugsėjo 15 d. Europos Parlamente Strasbūre.

            Pilnas laiško tekstas: 

            Gerb. p. Europarlamentare,

         Sveikiname Jus sėkmingai pradėjus/tęsiant darbą Europos Parlamente ir kviečiame prisijungti prie Europos tinklo „Strasbourg Freedom Drive” š. m. rugsėjo 14-18 dienomis Strasbūre organizuojamos viešinimo kampanijos. Kampanijos tikslas – atkreipti europarlamentarų dėmesį į žmones su negalia, jų problemas ir sudaryti galimybę tiesiogiai su jais pabendrauti.

          Šioje kas dvejus metus Europos Nepriklausomo gyvenimo tinklo (European Network on Independent Living (ENIL)) kartu su Dublino Nepriklausomo gyvenimo Centru (Center for Independent Living in Dublin) organizuojamoje tarptautinėje kampanijoje dalyvaus ne tik Europos, bet ir Lietuvos neįgaliųjų organizacijų atstovai. Kaip teigiama kampanijos organizatorių pranešime, neįgaliųjų susitikimai su europarlamentarais naudingi abiems šalims.

          Lietuvos neįgaliųjų forumas, vienijantis 14 didžiausių republikinių neįgaliųjų organizacijų Lietuvoje, pabrėžia, kad itin svarbu užtikrinti asmenų su negalia nepriklausomo ir oraus gyvenimo galimybę bei asmeninių asistentų paslaugos svarbą. Siekiant šių tikslų, Lietuvos neįgaliųjų forumas maloniai kviečia EP narius užmegzti dialogą su neįgaliųjų atstovais, todėl tikimės, kad Jūs pasinaudosite galimybe užmegzti artimesnius ryšius su neįgaliųjų organizacijomis susitikime š. m. rugsėjo 15 d. Strasbūre. Tikime, kad tai padės pamatus glaudžiam ir efektyviam europarlamentarų ir neįgaliųjų bendradarbiavimui ateityje nacionaliniu ir europiniu lygiu.

          Kampanijos organizatoriai ir Lietuvos neįgaliųjų forumas tikisi Jūsų palaikymo ir aktyvaus dalyvavimo šiame renginyje. Siekiant kuo efektyviau pasiruošti kampanijai rugpjūčio paskutinę/ rugsėjo pirmąją savaitę (data gali būti derinama) organizuojama europinio lygio darbo grupė susitikimas, kurio tikslas išsamiau supažindinti asmenis su negalia su Europos institucijų veikla, neįgliųjų kaip ES piliečių teisėmis. Taip pat susitikimo metu siekiama supažindinti, kaip neįgalieji, bendrabiaudami su ES institucijomis, turėtų kovoti už savo teises ir didinti nepriklausomo gyvenimo svarbos supratimą. Būtų labai malonu, jei šioje darbo grupėje turėtumėte galimybe pristatyti Europos Sąjungą.

          Jei pageidaujate gauti daugiau informacijos ar turite klausimų, kviečiame susisiekti su Lietuvos neįgaliųjų forumo administracijos direktore Henrika Varniene el. paštu  info@lnf.lt 

Šis projektas finansuojamas Europos Sąjungos lėšomis pagal “Europa piliečiams” programą