Pieštas paveiksliukas, kuriame pavaizduotė basadėžė ir rankos su balsavimo lapeliais.

Vokietijoje pasiekta reikšminga žmonių su negalia teisių pergalė

Vokietijos konstitucinis teismas paskelbė sprendimą, kad balsavimo teisės atėmimas iš žmonių, kurie pripažinti teisiškai neveiksniais, yra antikonstitucinis. Ši pergalė pasiekta 9-ių nevyriausybinių organizacijų, kurios kreipėsi į teismą.

Vokietijos Federalinis Konstitucinis teismas nusprendė, kad Konstitucijai prieštarauja teisinė praktika, kuomet pripažintiems teisiškai neveiksniais asmenims atimama ir teisė balsuoti. Ši teismo rezoliucija, paskelbta 2019 m. vasario 26 d. suteikia teisę balsuoti artėjančiuose Europos Parlamento rinkimuose daugiau nei 85,000 žmonių su negalia, kurie anksčiau šia teise pasinaudoti negalėjo.

Šis Konstitucinio Teismo sprendimas nutraukia akivaizdžią diskriminaciją ir rodo kelią visoms Europos šalims, kurios vis dar riboja balsavimo teises žmonėms su negalia. Šis sprendimas seka kitais Ispanijoje ir Danijoje pasiektais teigiamais pokyčiais. Šiandien yra puiki diena demokratijai Europoje! Artėjant Europos Parlamento rinkimams, politikai turi skubiai pradėti veikti užtikrinant, kad žmonės su negalia galėtų balsuoti jau gegužės mėn.” – sako tarptautinės žmonių su intelekto negalia teisių organizacijos atstovas.

Nesenai atlikta ES šalių rinkimų teisinės bazės apžvalga rodo, kad:

  • 6 ES šalyse neveiksniais pripažinti žmonės neturi balsvimo teisių;
  • 11-oje ES šalių, šios teisės gali būti apribotos;
  • 10-yje šalių žmonės su negalia turi balsavimo teises visa apimtimi.

Bet netgi tose šalyse, kur balsavimo teisės yra teisiškai neapribotos, rinkimų prieinamumas, t.y. informacijos pateikimas, ilgos rinkimų programos, komplikuotos rinkimų procedūros ar pagalbos trūkumas tampa rimta kliūtimi žmonėms su negalia lygiai su kitais dalyvauti rinkimuose.

Primename, kad ir Lietuvoje teisiškai neveiksniais pripažinti asmenys praranda teisę balsuoti. Lietuvos Respublikos Konstitucijos 34 straipsnis garantuoja, kad  visiems piliečiams, kuriems rinkimų dieną yra sukakę 18 metų, suteikiama rinkimų teisė. Tačiau ten pat išskiriama, kad rinkimuose nedalyvauja piliečiai, kurie teismo pripažinti neveiksniais.

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija (VRK) prieš kiekvienus rinkimus sudaro rinkėjų sąrašus, organizuoja jų tikslinimą. VRK, vadovaudamasi Neveiksnių ir ribotai veiksnių asmenų registro, tvarkomo valstybės įmonės Registrų centras, duomenimis, neveiksniais pripažintus asmenis išbraukia iš rinkėjų sąrašų.

2017 m. balandžio 21 d. duomenimis, registre buvo įtraukti 7 168 asmenys teismo pripažinti neveiksniais. 2016 m. Seimo rinkimuose iš rinkėjų sąrašų buvo išbraukti 6 139 asmenys, kadangi jie buvo teismo pripažinti neveiksniais.

Lietuvos negalios organizacijų forumas kreipėsi į VRK prašydamas pateikti skaičius ir duomenis apie tai, kiek savivaldybių tarybų rinkimų metu asmenų yra išbraukti iš rinkėjų sąrašų dėl jų pripažinimo neveiksniais ar ribotai veiksniais tam tikroje srityje ar visose srityse. Taip pat paprašėme VRK pateikti duomenis, kiek 2019 m. savivaldybių tarybų rinkimuose tarp registruotų kandidatų yra žmonių su negalia.

Tokios informacijos trūkumas minimas 2016-tais metais gautose Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių komiteto rekomendacijose Lietuvai. Jose išreikštas susirūpinimas, kad trūksta patikimos statistinės informacijos apie tai, kiek asmenų su negalia buvo dėl negalios išbraukti iš rinkėjų sąrašų, taip pat Lietuva paraginta atkurti balso teisę visiems asmenims su negalia, neįtrauktiems į šalies rinkėjų registrą.