Vyriausioji rinkimų komisija siekia gerinti rinkimų prieinamumą

Naujienos 2017-10-07

Per 2016- tų metų Seimo rinkimus Lietuvos neįgaliųjų forumas atkreipė rinkimų organizatorių ir visuomenės dėmesį į žmonių su negalia diskriminaciją rinkimų procese: LNF skaičiavimo duomenimis net apie 60 proc. apylinkų buvo visiškai neprieinamos žmonėms su judėjimo negalia.

Po pranešimų žiniasklaidai ir skundų įvairioms institucijoms gavome patikinimą, kad ateinančius rinkimus bus stengiamasi maksimaliai pritaikyti senyvo amžiaus ir judėjimo negalią turintiems žmonėms.

VRK pranešime spaudai tegiama, kad :

„Savivaldybės yra įpareigotos ne tik parinkti ir laiku suteikti rinkimų komisijoms tinkamai įrengtas patalpas, bet ir užtikrinti rinkimams suteikiamų balsavimo patalpų tinkamumą ir jų įrengimą judėjimo ir (ar) regėjimo negalią turinčių ir senyvo amžiaus rinkėjų poreikiams. Šias galimybes privalo įvertinti savivaldybių institucijos, atsakingos už viešosios paskirties pastatų pritaikymą specialiesiems poreikiams, ir apie įvertinimo rezultatus informuoti VRK.

Artimiausiu metu savivaldybių administracijos turėtų pateikti VRK informaciją apie rinkėjams su negalia pritaikytas patalpas ir informuoti apie priemones, kurių bus imtasi balsavimo patalpų, neatitinkančių teisės aktuose nustatytų reikalavimų, pritaikymui.”

LNF džiaugiasi ir vertina VRK pastangas užtinkrinti rinkimų teisės prieinamumą visiems piliečiams , tačiau atkreipia dėmesį, kad be fizinės aplinkos pritaikymo yra ir kitų kliūčių, kurias reikėtų nedelsiant spręsti:

– Vis dar trūksta arba yra neprieinama informacija apie rinkimus klausos ir regėjimo negalią turintiems, taip pat sutrikusio inteketo žmonėms.

– Žmonės su proto ar psichikos negalia vis dar yra pripažįstami neveiksniais tam tikrose ar visose srityse (įskaitant ir balsavimo teisę) ir negali pasinaudoti politinio dalyvavimo teise lygiai su kitais.

Lietuvoje 2019 m. vyks net treji rinkimai: į 5 savivaldybių tarybas, Prezidento ir į Europos parlamentą, todėl labai svarbu tam ruoštis iš anksto.