Pažinimo Sutrikimas

Apie mus

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jungia 16 įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų.

Kartu mes siekiame, kad žmonės su negalia turėtų lygias galimybes dalyvauti visose socialinio gyvenimo srityse – švietimo sistemoje, darbo rinkoje, visuomeniniame gyvenime.

Tarptautinis bendradarbiavimas

Partnerystė su užsienio negalios organizacijomis
stulpelinė diagrama

Stebėsena

Žmonių su negalia padėties analizė ir sklaida

Įdarbinimas

Žmonių su negalia padėtis darbo rinkoje

Aplinkos prieinamumas

Fizinis pastatų ir infrastruktūros pritaikymas įvairių negalių žmonėms

Informacijos prieinamumas

Informacijos pritaikymas įvairių negalių žmonėms
Teisė mokytis ir dirbti lengvai suprantama kalba

Švietimas

Žmonių su negalia padėtis švietimo įstaigose

Deinstitucionalizacija

Žmonių su negalia galimybės gyventi bedruomenėje

Moterys su negalia

Moterų su negalia padėtis

Negalios įvaizdis

Žmonių su negalia įvaizdis visuomenėje

Mokymai

Mokymų programos apie negalią

Leidiniai

Mūsų partneriai