Kartu mes - žmonių su negalia balsas

Apie mus

Lietuvos negalios organizacijų forumas (LNF) jungia 16 įvairioms negalioms atstovaujančių organizacijų.

Kartu mes siekiame, kad žmonės su negalia turėtų lygias galimybes dalyvauti visose socialinio gyvenimo srityse – švietimo sistemoje, darbo rinkoje, visuomeniniame gyvenime.

Partnerystė su užsienio negalios organizacijomis

Žmonių su negalia padėties analizė ir sklaida
Žmonių su negalia padėtis darbo rinkoje

Fizinis pastatų ir infrastruktūros pritaikymas įvairių negalių žmonėms

Informacijos pritaikymas įvairių negalių žmonėms
Žmonių su negalia padėtis švietimo įstaigose
Žmonių su negalia galimybės gyventi bedruomenėje
Moterų su negalia padėtis
Žmonių su negalia įvaizdis visuomenėje
Mokymų programos apie negalią

Mūsų komanda

Mūsų partneriai