10 priežasčių, kodėl žmonėms su negalia būtina dalyvauti Europos Parlamento rinkimuose

Europos Parlamentas daugeliui mūsų atrodo tolimas ir darantis mažai įtakos kasdieniam gyvenimui, tačiau taip manome tik dėl to, kad mažai žinome apie ten priimamus sprendimus. Ši įstaiga svarbi daugeliui visuomenės grupių, bet ypač žmonėms su negalia. Būtent Europos Parlamente svarstomos ir priimamos direktyvos, reglamentai ar kiti teisės aktai verčia valstybes nares keisti požiūrį į žmogaus teisių užtikrinimą, taip pat ir į žmonių su negalia teises.

Europiečių su negalia, pateikia dešimt priežasčių, kodėl Jūs ar kitas negalios situacijos esantis žmogus turėtų eiti balsuoti Europos Parlamento rinkimuose.

1.ES kovoja už prieinamumą
ES institucijos ilgai dirbo siekdamos užtikrinti, kad fizinis ir elektroninis pasaulis taptų labiau prieinamas žmonėms su negalia. Viešasis transportas ir viešos interneto svetainės tapo prieinamesnės. Pavyzdžiui, oro uostai įpareigojami teikti pagalbą neįgaliesiems. ES taip pat neseniai susitarė dėl įstatymo, kuriuo daugelis produktų ir paslaugų taps prieinamesni žmonėms su negalia. Šie įstatymai, kurių nuostatos turi būti įtraukto į ES valstybių nacionaliniųs įstatymus, reikšmingai pagerino prieinamumo situaciją ES mastu.

2. ES saugo jus darbo vietoje
2000 metais ES priėmė teisės aktą, kuris draudžia diskriminaciją darbe. Tai reiškia, kad kiekvienas turi būti apsaugotas nuo diskrimiancijos darbe ar su darbu susijusiuose mokymuose. Tai reiškia, kad darbdavys turi prietakyti darbo vietą žmonėms su negalia.

Nors situacija toli gražu nėra tobula, būtent dėl šio teisės akto kiekvienas gali eiti į teismą ar kreiptis į lygybės instituciją (Lietuvoje tai Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba), jeigu pavyzdžiui, yra patyręs diskriminaciją ieškant darbo, yra atleistas iš darbo ar darbdavys atsisako prietaikyti darbui reikalingą vietą.

3.ES pinigai padeda siekti žmonių su negalia įtraukties
Daugelis valstybėse vykdomų reformų, pavyzdžiui, deinstitucionalizacijos, savarankiško gyvenimo paslaugų, statomų ligoninių, renovuojamų mokyklų ir kt. yra finansuojamos iš ES fondų lėšų. Daugelis Europiečių net jiems nežinant naudojasi ES pinigais. Faktiškai, daugelis valstybių remiasi ES finansinėmis lėšomis siekiant padėti žmonėms esantiems atskirties rizikoje ar turintiems mažesnes galimybes

4. Parkavimo kortelės naudojimas ES valstybėse
Jeigu turite negalią, jums gali būti suteikta ES parkavimo kortelė. Ši kortelė yra pripažįstama visose ES valstybėse ir leidžia Jums pasinaudoti parkavimo rezervuotose vietose teise visoje ES. Tai reiškia, kad jums nusprendus keliauti ar gyventi kitoje ES valstybėje, nereikės kiekvieną kartą kreiptis dėl parkavimo kortelės. Jūs galite gauti parkavimo kortelę iš savo gyvenamos valstybės atsakingos institucijos.

5. Jūs galite gyventi kitoje valstybėje ir gauti (bent dalį) socialinės apsaugos išmokų
Jeigu Jūs esate ES pilietis Jūs galite persikelti į kitą ES valstybę ir vis tiek turėti teisę į dalį socialinės apsaugos išlaidų. Pavyzdžiui, Jūs galite persikelti į kitą ES valstybę ir gauti savo senatvės pensiją. Negalios išmokų atveju tai sudėtingiau: Jums priklausys negalios išmokos pagal tos valstybės teisės aktus, bet Jums reikės kreiptis į atitinkamas institucijas, kad įvertintų Jūsų negalią ir paskirtų šias išmokas.

Taip yra dėl to, kad ES koordinuoja socialinės apsaugos sistemas, vienok kai kurios ES šalys vis dar nėra visiškai įsitraukusios: pavyzdžiui, prieš kelias savaites jie atsisakė naujų taisyklių, kurios suteiktų labiau integruotą sistemą! Štai kodėl reikia balsuoti ir balsuoti už politikus, kurie rūpinasi neįgaliųjų judėjimo laisve!

6. Jūs galite kreiptis sveikatos pagalbos kitose ES valstybėse
Jeigu jums įvyko nelaimingas atsitikimas ar susirgote lankydamasis kitoje ES šalyje, galite kreiptis į sveikatos įstaigas ar gydytojus tokiomis pačiomis sąlygomis kaip ir savo valstybėje, būtent dėl Europos sveikatos draudimo kortelės. Šiuo atveju jums neteks nutraukti kelionės dėl „neįkandamų” sveikatos priežiūros išlaidų.

7. ES Negalios kortelė
Jeigu apsilankysite kitoje ES valstybėje jūsų negalios dokumentai gali būti nepripažinti dėl įvairių praktinių priežasčių (skirtingi formatai, kalba, skirtingas negalios suvokimas ir pripažinimas). ES Negalios kortelė kol kas yra 8 ES valstybėse vykstantis projektas, kuriuo siekiama sukurti vienodo formato negalios kortelę. Tai reiškia, kad jums bus prieinamos bendros kultūros ir laisvalaikio paslaugų lengvatos: muziejai, sporto renginiai, transportas, kt.

Nors kortelė galioja tik 8 ES valstybėse, galima raginta ES, kad ji išsiplėstų visoje ES. Kaip? Balsuojant gegužės mėn.!

8. Galimybė savanoriauti ir/ar studijuoti
Gerai žinoma ERASMUS+ programa suteikia finansinę pagalbą studentams, norintiems semestrą ar visus metus studijuoti kitoje ES šalyje. Ši programa atsižvelgia į žmonių su negalia poreikius: užtikrinant finansavimą papildomoms išlaidoms, pvz. asmeniniam asistentui ar pritaikytam apgyvendinimui.

Europos solidarumo korpusas yra programa, finansiškai remianti savanoriškos veiklos galimybes kitoje ES šalyje.

9. 800 000 žmonių nori balsuoti, bet negali to padaryti
Jeigu visos įvardintos priežastys jūsų neįtikino, galbūt įtikins ši: 800 000 Europiečių negali balsuoti dėl vis dar galiojančių diskriminacinių įstatymų, kurie leidžia eliminuoti iš rinkimų žmones dėl negalios. Mes turime balsuoti, kad tai pasikeistų.

10. Nes kartu mes galime kovoti stipriau
Ar gali būti geriau? Neabejotinai!

ES gali ir turi turėti daugiau prienamumo reikalavimų. Ji gali ir turi  užtikrinti daugiau finansinių resursų žmonių su negalia poreikiams. Ji turi ir gali apsaugoti nuo diskriminacijos visose gyvenimo srityse. Todėl reikia eiti ir balsuoti! Balsuodami Jūs pasakote politikams, kad mums reikia Europos, kuri labiau rūpinasi, ir kad jie turi padaryti daugiau, kad tai užtikrintų.

Svarbu būti aktyviems patiems einant balsuoti gegužės 26 d. Europos Parlamento rinkimuose ir priimant sprendimą pasirinkti sau geriausius kandidatus, kurie ateityje dirbtų visų europiečių, taip pat ir žmonių su negalia labui.

Europos neįgaliųjų forumas drauge su savo nariais visose ES šalyse narėse kviečia, kad šie Europos Parlamento rinkimai būtų „Europos rinkimai visiems”. Svarbu užtikrinti tiek pačių rinkimų prieinamumą, tiek ir Europos Sąjungos piliečių galimybę visiškai realizuoti savo pilietines, politines, socialines, ekonomines ir kultūrines teises vadovaujantis JT Neįgaliųjų teisių konvencija.

Straipsnis parengtas įgyvendinant   ES fondų finansuojamą projektą „Inovatyvios priemonės – žmonių su negalia bendruomenės aktyvinimui įsitraukti į viešojo valdymo procesus”.

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *