Covid - 19 virusas

Europos negalios forumo kreipimasis į Europos valstybių ir institucijų lyderius

 

Atsižvelgiant į Pasaulio sveikatos organizacijos paskelbtą pandemiją dėl Korona viruso ir neproporcingai didelę riziką dėl jo pasekmių žmonėms su negalia Europos neįgaliųjų forumas (EDF) parengė rekomendacijas sprendimų priėmėjams. Rekomendacijos parengtos konsultuojantis su ES valstybėse dirbančiomis negalios organizacijomis bei jų keliamais klausimais ir iššūkiais. Rekomendacijomis siekiama sumažinti riziką, su kuria susiduria žmonės su negalia. Žmonės esantys negalios situacijoje susiduria su papildoma rizika: dėl karantino/ekstremalios situacijos metu nutraukiamas paslaugų ir pagalbos teikimas, turi papildomų ligų/sveikatos iššūkių, jiems trūksta informacijos dėl sveikatos paslaugų prieinamumo ir teikimo, dėl infrastruktūros kliūčių jiems sunkiai pasiekiami produktai ir paslaugos, gyvenant institucijose, kt.

Viešos sveikatos informacijos ir komunikacijos prieinamumas

Kiekvienas žmogus turi teisę greitai gauti teisingą informaciją apie epidemiją ir priemones, kurių reikia imtis. Tai susiję su:

 • Bendros informacijos pateikimais alternatyviais ir prienamais būdais (automatinės telefono linijos, video, lankstinukai, kt)
 • Tinkamas vertimas į gestų kalbą ir subtitravimas
 • Informacija pateikiama paprastu tekstu ir lengvai suprantama kalba
 • Naudojamos prieinamos skaitmeninės technologijos
 • Užtikrinimas kad visos telefoninės linijos, suteikiančios tiesioginę sveikatos informaciją ir pagalbos linijos (112/1808) yra visiškai prieinamos, įskaitant kurtiems ir neprigirdintiems asmenims
 • Taip pat gali būti naudingos tikslinės internetinės svetainės su dažnai užduodamais klausimais atliepiant žmonių su negalia ir jų šeimų poreikius.

Prieinamos, įtraukios sveikatos paslaugos:

 • Patalpos ir paslaugos karantino metu turi būti visiškai prieinamos asmenims su negalia, įskaitant informacijos prieinamumą.
 • Sveikatos priežiūros specialistai turi būti supažindinti su papildoma rizika asmenims turintiems ligų, dėl kurių jie yra labiau pažeidžiami esant kvėpavimo takų pablogėjimo būklei.
 • Visiems įėjimo į sveikatos priežiūros įstaigas taškams (įskaitant tuos, kurie gali būti laikomi „antraeiliais“ tačiau neretai yra vieninteliai prieinami asmenims su negalia) turėtų būti taikomi tokie patys higienos protokolai. Tai apima rampų ar laiptų turėklų valymą, durų pritaikymo rankenas ir kt.
 • Sterilizatoriai ir kitos higienos priemonės turėtų būti vienodai prieinami žmonėms su negalia. Jie turėtų būti prieinamoje vietoje, turėtų būti prieinama informacija, nurodanti jo vietą, o produkto išpilstymo mechanizmas turėtų būti prieinamas.
 • Būtina investuoti į paslaugų teikimą ir paramą

Visoje ES sveikatos ir socialinės priežiūros sistemoms nuolat skiriama per mažai lėšų. Investicijos į šias paslaugas yra būtinos ir neatidėliotinos, norint užtikrinti, kad jos padengtų padidėjusias su krize susijusias išlaidas, įskaitant vaistus, apsaugines medžiagas ir darbuotojų viršvalandžius, kad apimtų visus nukentėjusius gyventojus.

Žmonių su negalia įtraukimas

Asmenys su negalia per atstovaujančias organizacijas (neįgaliųjų organizacijas) gali geriausiai patarti valdžios institucijoms dėl konkrečių reikalavimų ir tinkamiausių sprendimų teikiant prieinamas ir įtraukiančias paslaugas.

Visa COVID-19 kontrolės ir prevencinė veikla (ne tik tiesiogiai susijusi su negalios poreikių atliepimu) turi būti suplanuota ir įgyvendinta aktyviai dalyvaujant negalios organizacijoms.

Užtikrinti, kad atskirti ir izoliuoti žmonės neliktų be būtiniausių prekių, paramos ir žmonių kontakto

 • Kai draudžiama lankytis globos įstaigose ir rekomenduojama atsiriboti nuo visuomenės, tie, kurie jau yra labiau izoliuoti, bus vieni iš labiausiai paveiktų. Niekas neturėtų būti paliktas be paramos, maisto ir būtiniausių paslaugų.

Palaikymo tinklai ir pagalbiniai įrenginiai

 • Turi būti prieinamas finansavimas ir praktiniai sprendimai, užtikrinantys, kad žmonėms su negalia nepakenktų laikinas pagalbos ir žmonių praradimas (įskaitant asmeninius padėjėjus, šeimą ir specialias paslaugas) dėl ligos ar netiesioginio COVID-19 poveikio.
 • Panašiai turi būti teikiamos paslaugos, susijusios su būtiniausių pagalbinių priemonių teikimu ir remontu.

Pajamų apsauga

 • Valdžia turi užtikrinti, kad žmonės su negalia ir sveikatos problem turintys asmenys galėtų dirbti iš namų. Jei to neįmanoma padaryti dėl darbo pobūdžio ar dėl kitų priežasčių, jiems privalo būti užtikrintos specialios atostogos, kurios garantuoja 100% darbuotojo pajamas.
 • Daugelyje šalių šiuo metu viešosios paslaugos yra keičiamos/nutraukiamos, įskaitant švietimo ir socialines paslaugas, dienos priežiūros įstaigas ir lopšelius. Labai svarbu, kad žmonės, kurie turi palikti darbą, kad palaikytų savo šeimos narius ar kitus, kuriems jie gali padėti, ir toliau tuo laikotarpiu gautų priimtiną pajamų lygį.

Užtikrinti, kad visuomenės sveikatos komunikacijos žinutės būtų pagarbios ir nediskriminuojančios

 • Daugeliui žmonių, sergančių lėtinėmis ligomis, vyresnio amžiaus žmonėms ir žmonėms su sunkiais poreikiais yra didesnė rizika susirgti sunkiomis sveikatos komplikacijomis dėl COVID-19. Tačiau viešieji pranešimai šia tema turi būti pagarbūs ir nešališki, vengiant bet kurios visuomenės dalies diskriminacijos dėl amžiaus ar negalios.

Užtikrinti žmonių su negalia identifikavimą

 • Sveikatos informacijos ir stebėjimo sistemos bei naujos duomenų sistemos, naudojamos stebėti ir riboti COVID-19 plitimą ir poveikį, turėtų rinkti informaciją suskirstytą pagal amžių, lytį ir negalią.

 

2020 m. kovo 13 d.

Originalaus teksto nuoroda: http://www.edf-feph.org/newsroom/news/open-letter-leaders-eu-and-eu-countries-covid-19-disability-inclusive-response

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *