žmogus rateliuose

LNF rezoliucija dėl techninės pagalbos neįgaliesiems centro veiklos

Lietuvos negalios organizacijų forumo nariai, reaguodami į nuolatinius žmonių su negalia skundus dėl Techninės pagalbos neįgaliesiems centro teikiamų paslaugų ir pagalbinės technikos kokybės, visuotinio asociacijos suvažiavimo metu parengė rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad būtų atlikta minėto centro veiklos ir finansų analizė bei iš esmės peržiūrėta priemonių skyrimo tvarka.

Rezoliucija išsiųsta Lietuvos Respublikos Vyriausybei, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai bei  Seimo neįgaliųjų teisių komisijai.

Rezoliucijos tekstas:

Techninės pagalbos priemonės, prietaisai ir pagalbinės technologijos (TPP) skatina aktyvumą, savarankiškumą bei suteikia galimybę laisvai judėti. Laiku skirta ir individualius žmonių su negalia poreikius atitinkanti TP priemonė, sutrumpina gydymo laiką, pagreitina reabilitaciją ir užtikrina (palengvina) dalyvavimą visuomenės gyvenime.

Lietuvos negalios organizacijų forumas, turėdamas tikslą padėti apsaugoti neįgaliųjų politines, pilietines, socialines, ekonomines, kultūrines ir švietimo teises, Visuotinio narių susirinkimo metu konstatavo, kad:

  1. Nesugebėjimas organizuoti kokybiškų TP priemonių suteikimą/gavimą yra žmogaus orumo pažeidimas;
  2. TP priemonių poreikio planavimo metodika neatitinka realių neįgaliųjų poreikių;
  3. Viešaisiais pirkimais nuperkamos TP priemonės, retai gali atliepti individualius žmonių su negalia poreikius, nes kiekvieno asmens fiziologija ir galimybės judėti yra labai skirtingi.
  4. Ne visais atvejais apibrėžti terminai, per kuriuos asmuo privalo būti aprūpintas TP priemonėmis;
  5. Nesudarytos galimybės tinkamai parinkti ir pritaikyti TP priemones, atitinkančias individualius (medicininius ir socialinius) neįgaliųjų poreikius, nepakanka kvalifikuotų specialistų;
  6. Nesukurtos nuolatinės TP priemonių pavyzdžių ekspozicijos, skirtos žmonėms su negalia susipažinti su priemonėmis ir įvertinti jas pagal savo individualius poreikius.
  7. Akcentuotina elektroninių paslaugų sistemos problematika, nors apie jos diegimą kalbama nuo 2016/2017 metų.

Konstatavęs iškeltas ir įsisenėjusias problemas, Lietuvos negalios organizacijų forumo visuotinis narių susirinkimas 2019 m. gegužės 10 d. priėmė šią rezoliuciją:

  1. LNF nuomone, Techninės pagalbos neįgaliesiems centro administracija nesusitvarko su jai pavestomis administracinėmis/vadybinėmis funkcijomis bei užduotimis;
  2.  Itin didelį susirūpinimą kelia neefektyvi regioninių TPNC centrų veikla;
  3. Kritikuotinas viešųjų pirkimų procedūrų naudojimas aprūpinant techninės pagalbos priemonėmis žmones, esančius negalios situacijoje, kadangi taip nėra vadovaujamasi individualizuotu požiūriu.

Todėl reikalaujame, kad LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kurios pavaldume yra TPNC, organizuotų šios struktūros veiklos/finansų efektyvumo analizę bei iš esmės peržiūrėtų ir reformuotų TPP skyrimo, įsigijimo, kontrolės sistemą.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *