Moterys su negalia ikona

Moterų su negalia teisė į seksualinį gyvenimą ir teisė tapti mama

Parengta pagal Europos neįgaliųjų forumo informaciją lengvai suprantama kalba.

Europos neįgaliųjų forumas (sutrumpintai EDF) yra žmonių su negalia organizacija Europoje.

EDF dirba tam, kad apsaugotų žmonių su negalia teises

Žmonėms su negalia turi būti sudarytos vienodos galimybės gyvenime kaip ir kitiems žmonėms.

Žmonėms su negalia turi būti sudaryta galimybė pačiam priimti sprendimus savo gyvenime.

Kiekvienas žmogus turi teisę pats priimti sprendimus savo gyvenime. Niekas neturi teisės to padaryti už jį.

Apie ką kalbame

Europos neįgaliųjų forumas daug dėmesio skiria negalią turinčių moterų teisėms. Mes turime grupę moterų, kurios daug dirba, kad moterims su negalia gyventi būtų geriau.

Ši grupė yra “Moterų komitetas”. Čia kalbama apie moterų su negalia teisę turėti seksualinį gyvenimą ir tapti mama. Kalbama apie tai, kokių veiksmų turi imtis Europos šalys, kad šios teisės būtų įgyvendintos.

Kokia yra moterų su negalia padėtis Europoje.

Daug žmonių galvoja, kad moteris su negalia negali gyventi lytinio gyvenimo ar susilaukti ir užauginti vaikus.

Daug moterų su negalia negali priimti sprendimų susijusius su jų gyvenimu.

Kiti žmonės priima sprendimus apie tai, ar jos gali turėti gyvenimo partnerį bei susilaukti vaikų.

Dažnai moterims su negalia atlieka sterilizaciją, nors jos nesutinka ir/ar apie tai net nežino.

‘Sterilizacija’yra procedūra, dėl kurios moteris praranda galimybę susilaukti vaikų.

Toks elgesys neteisingas.

Moterys, kurios turi intelekto sutrikimą ar gyvena globos namuose susiduria su dar didesniais sunkumais.

Joms dažniau taikoma sterilizacija prieš jų valią.

Dažnai tėvai ar institucijos, kur jos gyvena, vadovai šį sprendimą priima už jas.

Daug žmonių galvoja, kad moteris su negalia negali pasirūpinti vaiku.

Moterys su negalia nežino apie savo teises. Joms trūksta informacijos apie lytinį gyvenimą.

Pavyzdžiui, moteris, kuri turi intelekto sutrikimą ir kuriai sunku skaityti, negali gauti informacijos ir sužinoti apie savo teises.

Sveikatos priežiūros paslaugos yra nepritaikytos, taigi moterys turinčios negalią negauna reikiamos priežiūros.

Jos  nemoka ir nežino, kaip paprašyti pagalbos. Dažnai jų prašymų neklausoma.

Dauguma moterų su negalia negali turėti savo nuomonę ar ją pasakyti. Dažnai svarbiausius sprendimus gyvenime už jas priima tėvai ar aplinkiniai.

Įstatymai, saugantys moterų su negalia teises

Yra priimta daug įstatymų, kurie saugo moterų su negalia teises

Pavyzdžiui:

Jungtinių Tautų Konvencija dėl žmonių su negalia teisių,

Jungtinių  Tautų diskriminacijos pries moteris uždraudimo konvencija.

Stambulo kovencija dėl smurto prieš moteris draudimo.

Šiame įstatymų rinkinyje taip pat kalbama apie moterų su negalia teises.

Draudžiamas bet koks negeras elgesys prieš moteris bei jų teisių pažeidimas.

Moteris turi teisę turėti gyvenimo partnerį, jei ji pati to nori

Turi būti leidžiama, kad pati moteris priimtų sprendimus susijusių su jos gyvenimu.

Europos šalys turi daug dirbti dėl moterų su negalia teisių užtikrinimo.

Moters teisė priimti sprendimus susijusius su jos kūnu

Europos negalios forumas laikosi pozicijos, jog primti sprendimus susijusius su savo kūnu yra kiekvienos moters teisė

Kiekviena moteris, jeigu nori, turi teisę tapti mama.

Negalima atlikti moterų su negalia sterilizaciją prieš jų valią.

Taip pat moteris turi teisę nutraukti nėštumą aborto būdu. Tai yra jos kūnas ir ji turi teisę spręsti kas su juo vyksta. Niekas neturi teisės šio sprendimo priimti už ją.

Ko turime imtis, kad situacija pasikeistų

Europos neįgaliųjų forumas laikosi pozicijos, jog reikia apginti ir saugoti moterų turinčių negalią teises. Tai turi būti visų Europos šalių tikslas ir siekis – užtikrinti galimybę turėti saugų lytinį gyvenimą.

Šalys turi pasirūpinti ir užtikrinti, kad visi žinotų ir gerbtų moterų su negalia teises

Pavyzdžiui, gydytojai turi žinoti ir atsižvelgti į moterų turinčių negalią poreikius ir nuomonę. Jie turi gerbti jų teises bei būti supratingi.

Šalys turi keisti visuomenės požiūrį į moteris su negalia

Kiekviena moteris turi teisę turėti gyvenimo partnerį, gyventi lytinį gyvenimą ir susilaukti vaikų. Ji yra tokia pati kaip kitos moterys, nepaisant turimos negalios.

Šalys privalo užtikrinti, kad informacija apie teises būtų lengvai pasiekiama ir prieinama moterims su negalia.

Užtikrinti, kad informacija būtų lengvai suprantama ir perskaitoma moterims, kurios turi intelekto sutrikimus.  Regėjimo negalią turinčioms moterims informacija turi būti pateikiama brailio raštu.

Šalys turi užtikrinti, kad moterys su negalia gautų sveikatos paslaugas

Negalią turinčioms moterims turi būti prieinamos ligoninės ir sveikatos priežiūros paslaugos, joms turi būti teikiama tinkama priežiūra bei pagalba

Šalys neturi pamiršti moterų su negalia, kurios gyvena atskirai nuo šeimos ir artimų žmonių

Pavyzdžiui socialinės globos namuose arba svetimoje šalyje gyvenančios moterys, kurios turi negalią, turi gauti joms reikalingą pagalbą.

Šalys turi rinkti informaciją apie moteris su negalia

Turi būti žinomi skaičiai:

Moterų su negalia, kurios gyvena globos namuose,

Moterų su negalia, kurioms yra atlikta sterilizacijos procedūra prieš jų valią,

Moterų su negalia patiriančių blogą elgesį artimoje aplinkoje skaičius

Turi būti renkama informacija apie moterų su negalia, kurios yra skriaudžiamos namuose ar artimųjų žmonių, skaičius. Tokių moterų apsaugai užtikrinti turi būti specialios programos ir planai.

Šalys kurdamos įstatymus ir teisės aktus turi atsižvelgti į moteris su negalia.

Turi paklausti pačių moterų su negalia nuomonės apie tai, kas joms yra geriausia.

 

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *