stulpelinė diagrama

Statistinių duomenų svarba ginant žmonių su negalia teises

Lietuvos negalios organizacijų forumas nuolat susiduria su statistinių duomenų trūkumu, trukdančiu identifikuoti problemų mastą ir reikalingos pagalbos apimtis. Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencija įpareigoja šalis rinkti ir dalintis duomenimis siekiant kurti įrodymais grįstą politiką.

Pristatome Jungtinių Tautų vyriausiojo žmogaus teisių komisaro biuro pranešimo apie statistinių duomenų rinkimą pagal Neįgaliųjų teisių konvencijos 31 straipsnį verttimą į lietuvių kalbą. 

Šiame pranešime, pateiktame pagal Žmogaus teisių tarybos rezoliuciją Nr. 43/23, apžvelgiami valstybių įsipareigojimai pagal neįgaliųjų teisių konvencijos 31 straipsnį dėl duomenų rinkimo ir saugojimo, siekiant kurti įrodymais grįstą politiką, kuria siekiama įgyvendinti Konvencijoje numatytas teises. Pranešime pateiktos gairės dėl žmogaus teisėmis grindžiamo požiūrio į duomenis, ypač žmonių, turinčių negalią, atžvilgiu, pabrėžiančios aspektus, susijusius su duomenų rinkimu, teise į privatumą bei teise susipažinti su informacija.

Gairės išverstos įgyvendinant Neįgaliųjų asociacijų veiklos rėmimo 2022 metais projektą „ LNF asociacijos veikla kaip garantas užtikrinant žmonių su negalia teises ir lygias galimybes visuomenėje “.

Neįgaliųjų reikalų departamento logo

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *